Stöd och hjälp

Utöver de insatser som du har beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan du behöva ytterligare stöd och hjälp.

Upp