Matsedel för hemtjänst och äldreboende

Matsedlar för hemtjänst

Matsedlar för personer som har hemtjänst i ordinärt boende och på servicehus. Beställning av matlådor måste göras två veckor i förväg till köket.

Matsedlar för äldreboenden

Maten tillagas i köket på Norrgårdens äldreboende och levereras till Kungsgården. För mer information om matsedlar kontakta äldreboendena.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp