Lokala värdighetsgarantier

För att du ska veta vad du kan förvänta dig av socialtjänsten, har vi infört lokala värdighetsgarantier för verksamheter inom socialtjänsten i Uppland-Bro. De vänder sig till dig som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighetsgarantierna lyfter fram etiska normer och förhållningssätt som ska prägla allt arbete inom verksamheterna i kommunen. Garantierna utgår från vår värdegrund och våra nämndmål.

För vem gäller värdighetsgarantierna?

Värdighetsgarantierna gäller för brukare och användare av socialtjänsten. Förutsättningen är att du har fått ett beslut eller insatser från myndighetsenheterna på socialkontoret.

Om vi inte håller det vi lovar

Om du upplever att vi inte uppfyller våra värdighetsgarantier vill vi gärna ha dina synpunkter eller idéer för att kunna rätta till fel och förbättra servicen i kommunen. Dina synpunkter följs upp av berörd verksamhet och används för att förbättra garntierna.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp