Hälso- och sjukvård

I Upplands-Bro kommun finns det sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De har ansvar för sjukvård, handledning i funktionsbevarande vård och hjälpmedelsutprovning. Behöver du läkarinsatser vänder du dig till Regionen.

Inom kommunens äldreboenden och dagverksamhet erbjuds du en god och säker hälso- och sjukvård. Som vårdtagare har du en namngiven patientansvarig sjuksköterska (PAS), en namngiven sjukgymnast och en namngiven arbetsterapeut.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ansvar för hälso- och sjukvård inom kommunens äldreboenden och dagverksamheter.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att du som vårdtagare får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområden.

Tillsyn av den kommunala hälso- och sjukvården sker av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt övergripande av Socialstyrelsen.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter om kommunens hälso- och sjukvård kan du kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen för kommunal hälso- och sjukvård. Det gör du genom att ringa till Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 så hjälper de dig att komma vidare.

Önskar du diskutera frågan direkt med en oberoende instans kan du vända dig till Patientnämnden telefon 08-690 67 00 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp