Förebyggande enheten för äldre

Vi blir allt äldre i Sverige. För många kommer tiden som pensionär att bli den längsta fasen i livet. Förebyggande enheten finns för att skapa förutsättningar för att allt fler äldre i Upplands-Bro
kommun skall kunna vara aktiva längre upp i åldrarna samt att motverka ensamhet.

Förebyggande enheten erbjuder träffpunktsverksamhet för alla 65+, hjälp vid syn och hörselproblem, trygg förstärkt hemgång och volontärverksamhet.

Förebyggande enheten arbetar även med stöd vid demens (under och över 65 år) och erbjuder stöd till anhöriga som hjälper någon inom famlijen, släkten eller vänskapskretsen som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp