Boende

Det finns olika Pdf, 383 kB. typer av boendealternativ för dig som har ett stort omsorgsbehov och har svårt att klara vardagen, beroende på om du behöver boende under en begränsad tid eller permanent.

Korttidsplats

Korttidsplats innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. Det kan antingen vara vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet återkommande.

Du kan få korttidsplats för att en anhörig som vårdar dig ska ha möjlighet till vila och egen tid eller under tiden du väntar på en permanent plats på ett vård- och omsorgsboende. Korttidsplats beviljas inte vid stambyte. Korttidsplatser omfattas inte av valfrihet vilket betyder att du inte kan välja utförare.

Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Har du omfattande omsorgsbehov vilket inte kan tillgodoses i ordinärt boende, kan du ansöka om vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. På vård- och omsorgsboendet får du tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser och personal dygnet runt. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade. Service- och omsorgsinsatser ingår i boendet och erbjuds utifrån behov. I vård- och omsorgsboendet ingår alla måltider som serveras i den gemensamma matsalen eller i den egna lägenheten efter önskemål. Det erbjuds både gemenskap och aktiviteter.

Val av vård- och omsorgsboende

Upplands-Bro kommun har infört Lagen om valfrihetssystem (LOV) som innebär att alla som har biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende har möjlighet att välja mellan kommunala och privata boenden. För att ett privat boende ska ingå i valfriheten måste de först godkännas. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp utförarens verksamhet och har det yttersta ansvaret för att avtal följs.

 

Valbara vård- och omsorgsboenden:

Attendo Hagtorp

Kungsgården

Norrgården

Humana Lillsjö badväg

Villa silvertorget


Överenskommelse vid flytt till vård- och omsorgsboende mellan vissa kommuner i Stockholms län

Ett antal kommuner i Stockholms län har ingått i en överenskommelse för att underlätta för dig som vill flytta till ett vård- och omsorgsboende i en annan kommun. Om den kommunen du vill flytta till ingår i överenskommelsen, kan du ansöka om vård- och omsorgsboende i din kommun där du är folkbokförd som sedan ordnar med en boendeplacering i den kommunen dit du vill flytta. Kommuner som har ingått i överenskommelsen är: Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sollentuna, Stockholm, Täby, Upplands-Bro, Värmdö och Österåker.

Parboendegaranti

Om du och din make/maka eller sambo varaktigt bor eller har bott tillsammans och vill fortsätta att göra det även om du har ett behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende, har ni rätt att ansöka om parboende. Parboende kan tillgodoses på olika sätt och i olika boendeformer.

Ansök och följ dina ärenden i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du som har behov av äldreomsorg, stöd i din vardag på grund av funktionsnedsättning, tillhör LSS eller har psykisk ohälsa göra ansökan, följa din ansökan, se dina pågående beslut och genomförandeplaner.

För att använda tjänsten loggar du in med BankID.

Gå till e-tjänsten här

Behöver du hjälp med din ansökan?

Du kan ansöka muntligt genom att kan vända dig till kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggare nås via Kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00, varje helgfri vardag. Biståndshandläggare nås säkrast 8.30-9.30 måndag – fredag.

Biståndshandläggaren tar emot din ansökan och utreder ditt behov av stöd och hjälp i samråd med dig och/eller anhörig. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp