Din sökning Vklass gav 44 träffar

 1. PROTOKOLL 1 (11) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2016-10-25 Utses att justera Kaj Bergenhill (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-11-01 kl. 8:30 Paragrafer §§ 75 - 82 Underskrifter Sekreterare Tijana Todorovic Ordförande

  Upplands-Bro / Protokoll Utbildningsnämnden 2016-10-25.pdf

 2. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontroll 2020 17 3 Svar på medborgarförslag om att syskonförtur vid fördelning av skolp 22 4 Yttrande -

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Politik och beslut / Utbildningsnämnd / Mötesbok- Utbildningsnämnden (2020-01-21).pdf

 3. Handlingar till Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 30 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontrollplan 2020 15 3 Plan för feriejobb 2020 20 Rapporter Balanslista 2020 29

  Upplands-Bro / Mötesbok- Gymnasie- och arbetslivsnämnden (2020-01-30).pdf

 4. Handlingar till Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 30 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontrollplan 2020 14 3 Plan för feriejobb 2020 19 Rapporter Balanslista 2020 28

  Upplands-Bro / Mötesbok- Gymnasie- och arbetslivsnämnden kompletterad.pdf

 5. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning Er beteckning Jesper Sjögren Stabschef Utbildningskontoret +46 08-581 692 76 jesper.sjogren@upplands-bro.se 2018-11-30 UN 16/0068

  Upplands-Bro / Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2018.pdf

 6. KALLELSE 1 (9) Kommunfullmäktige Datum 2020-06-03 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U B K 2 0 0

  Upplands-Bro / Kallelse till Kommunfullmkätiges sammanträde den 10 juni 2020.pdf

 7. KALLELSE 1 (9) Kommunfullmäktige Datum 2020-06-03 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U B K 2 0 0

  Upplands-Bro / Reviderad kallelse till Kommunfullmkätiges sammanträde den 10 juni 2020.pdf

 8. PROTOKOLL 1 (48) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2020-06-10 Utses att justera Tina Teljstedt (KD) och Camilla Janson (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-06-17 kl. 12:30 Paragrafer §§ 68 – 78, 80- 98 Underskrifter

  Upplands-Bro / Protokoll Kommunfullmäktige 2020-06-10 webb (utan sista sekretessärendet).pdf

 9. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning Er beteckning Emil Hanstad Kvalificerad utredare Utbildningsstaben +46 8-51832136 Emil.Hanstad@upplands-bro.se 2017-09-01 UN 17/0047

  Upplands-Bro / Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017.pdf

 10. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde 21 februari 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning Er beteckning Jesper Sjögren Stabschef Utbildningskontoret +46 08-581 692 76 jesper.sjogren@upplands-bro.se 2017-02-08 UN 17/0001

  Upplands-Bro / Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde 21 februari 2017.pdf

Dokument

 • PDF 44
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0

E-tjänster Ikon för e-tjänster

Upp