Din sökning Vklass gav 50 träffar

 1. مرحًبا ، إليك معلومات تتعلق باالنتقال إىل التعليم عن بعد لطالب المدارس المتوسطة ي المرحلة 11يوم الجمعة خالل ي وقت الغداء( تم اتخاذ قرار عىل مستوى المقاطعة بأنه يجب عىل الطالب ف ) ف ديسمبر ي المحافظة المتوسطة أن يتحولوا إىل التعليم عن بعد ايد للعدوى ف

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Om kommunen / Information om coronaviruset / Aktuellt i kommunen / مرحبًا.pdf

 2. 1 (1) Datum 2020-12-11 Upplands-Bro kommun Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U B K 1 0 0 0 , v 1 .1 , 2 0 1 7 -0 3 -1 6 Hello, the following information is in regard to the transition of

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Om kommunen / Information om coronaviruset / Aktuellt i kommunen / in-english-20201211.pdf

 3. PROTOKOLL 1 (11) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2016-10-25 Utses att justera Kaj Bergenhill (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-11-01 kl. 8:30 Paragrafer §§ 75 - 82 Underskrifter Sekreterare Tijana Todorovic Ordförande

  Upplands-Bro / Protokoll Utbildningsnämnden 2016-10-25.pdf

 4. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontroll 2020 17 3 Svar på medborgarförslag om att syskonförtur vid fördelning av skolp 22 4 Yttrande -

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Politik och beslut / Utbildningsnämnd / Mötesbok- Utbildningsnämnden (2020-01-21).pdf

 5. Handlingar till Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 30 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontrollplan 2020 15 3 Plan för feriejobb 2020 20 Rapporter Balanslista 2020 29

  Upplands-Bro / Mötesbok- Gymnasie- och arbetslivsnämnden (2020-01-30).pdf

 6. Handlingar till Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 30 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontrollplan 2020 14 3 Plan för feriejobb 2020 19 Rapporter Balanslista 2020 28

  Upplands-Bro / Mötesbok- Gymnasie- och arbetslivsnämnden kompletterad.pdf

 7. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning Er beteckning Jesper Sjögren Stabschef Utbildningskontoret +46 08-581 692 76 jesper.sjogren@upplands-bro.se 2018-11-30 UN 16/0068

  Upplands-Bro / Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2018.pdf

 8. KALLELSE 1 (9) Kommunfullmäktige Datum 2020-06-03 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U B K 2 0 0

  Upplands-Bro / Kallelse till Kommunfullmkätiges sammanträde den 10 juni 2020.pdf

 9. KALLELSE 1 (9) Kommunfullmäktige Datum 2020-06-03 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U B K 2 0 0

  Upplands-Bro / Reviderad kallelse till Kommunfullmkätiges sammanträde den 10 juni 2020.pdf

 10. Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan Upplands-Bro kommun UTKAST FÖR FAKTAKONTROLL 1 Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte och revisionsfrågor 3 2.3 Ansvarig nämnd

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Politik och beslut / Revision / ~ KR 21_0001-1 Revisionsrapport Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan.pdf

Dokument

 • PDF 50
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0

E-tjänster Ikon för e-tjänster

Fråga oss
Upp