Din sökning Vklass gav 49 träffar

 1. Instruktioner till elever som använder Vklass 1. Gå in på Vklass. 2. Gå till ”Mitt konto”. 3. Lägg in din e-postadress. Detta är viktigt, annars får du inte de e-postmeddelanden som din lärare kan skicka ut. 4. Ta bort ditt mobilnummer om du inte

  Upplands-Bro / Barn & utbildning / Vuxenutbildning / VKlass - lärplattformen / Instruktioner till elever som använder Vklass.pdf

 2. www.upplands-bro.se Digital kompetens Upplands-Bro år F-3 och fritids En guide för skolornas arbete med att ge eleverna en adekvat digital kompetens År 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skol- väsendet. Utifrån

  Upplands-Bro / Barn & utbildning / Kvalitet och utveckling / Digitalisering i förskola och skola Upplands-Bro / Digital kompetens Upplands-Bro år F-3 och fritids.pdf

 3. Digital kompetens Upplands-Bro Årskurs 4–6 En guide för skolornas arbete med att ge eleverna en adekvat digital kompetens. www.upplands-bro.se Digitalisering i skolorna År 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för

  Upplands-Bro / Barn & utbildning / Kvalitet och utveckling / Digitalisering i förskola och skola Upplands-Bro / Digital kompetens Upplands-Bro årskurs 4-6.pdf

 4. جواب الثانویة - سؤال وھذا وفقا لتوجیھات الحكومة و ھیئة تنتقل للتدریس عن بعد بدال من التدریس في قاعات المدرسة Upplands-broثانویة الصحة العامة .ھذا للحد من انتشار فیروس الكورونا. یجب على الطالب تحمل المسؤولیة ومواصلة دراستھم في البیت. كیف سیتم التدریس

  Upplands-Bro / information in arabic.pdf

 5. www.upplands-bro.se Förskolornas arbete mot en tillgänglig och likvärdig utbildning med stöd av digitala verktyg Diggit Upplands-Bro Diggit är ett projekt som vill skapa samsyn och ett gemensamt förhåll- ningssätt i kommunens förskolor. Vi vill att

  Upplands-Bro / Barn & utbildning / Kvalitet och utveckling / Digitalisering i förskola och skola Upplands-Bro / Digitaliseringforskola-webb.pdf

 6. Questions-Answers High school Upplands-Brogymnasiet is changing to distance education instead of classroom instruction, due to the recommendations from the government and health authorities. This is to limit the spreading of the corona virus.

  Upplands-Bro / information in english.pdf

 7. www.upplands-bro.se Vuxenutbildningen Information angående nya rekommendationer I förra veckan beslutade regeringen om en förordningsändring som öppnar för undantag från tidigare rekommendation vilken innebar endast fjärr-distansundervisning. Vi

  Upplands-Bro / Barn & utbildning / Vuxenutbildning / Information om coronaviruset / Infobrev_stöd_för_elever_under_coronatiden_200416.pdf

 8. PROTOKOLL 1 (11) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2016-10-25 Utses att justera Kaj Bergenhill (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-11-01 kl. 8:30 Paragrafer §§ 75 - 82 Underskrifter Sekreterare Tijana Todorovic Ordförande

  Upplands-Bro / Protokoll Utbildningsnämnden 2016-10-25.pdf

 9. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontroll 2020 17 3 Svar på medborgarförslag om att syskonförtur vid fördelning av skolp 22 4 Yttrande -

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Politik och beslut / Utbildningsnämnd / Mötesbok- Utbildningsnämnden (2020-01-21).pdf

 10. Handlingar till Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 30 januari 2020 Dagordning Beslutsärenden 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 3 2 Intern kontrollplan 2020 15 3 Plan för feriejobb 2020 20 Rapporter Balanslista 2020 29

  Upplands-Bro / Mötesbok- Gymnasie- och arbetslivsnämnden (2020-01-30).pdf

Dokument

 • PDF 49
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0

E-tjänster Ikon för e-tjänster

Upp