Din sökning Simhall gav 200 träffar

 1. Protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj 2014 Innehållsförteckning Kf § 42 Medborgqarförslag om att bygga en simhall vid gamla idrottsplatsen i Kungsängen Kf § 43 Medborgarförslag om att bygga en sporthall för handboll Kf § 44

  Upplands-Bro / Protokoll Kf 140507.pdf

 2. Upplands-Bro kommuns författningssamling Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige Diarienummer KS 18/0420 Senast beslutad 2018-12-19 Ansvarig processägare (tjänsteperson) Kommundirektör UBKFS 2018:07 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

  Upplands-Bro / Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

 3. KALLELSE 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Datum 2020-03-20 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U

  Upplands-Bro / Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-31 med extra ärende.pdf

 4. KALLELSE 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Datum 2020-03-26 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U

  Upplands-Bro / Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-31 med extra ärende samt revideringar efter beredning.pdf

 5. PROTOKOLL 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2020-03-31 Utses att justera Naser Vukovic (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-04-07 kl. 16:00 Paragrafer §§ 17 - 25 Underskrifter Sekreterare Karin Haglund

  Upplands-Bro / Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-31.pdf

 6. PROTOKOLL 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2019-04-02 Utses att justera Katarina Olofsson (SD) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-04-09 kl. 16:00 Paragrafer §§ 19 - 26 Underskrifter Sekreterare Sanna Ajaxén

  Upplands-Bro / Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-02.pdf

 7. KALLELSE 1 (3) Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-03-20 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U

  Upplands-Bro / Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-02.pdf

 8. Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2020 89 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun - KS 20/0373-1 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun : Namnpolicy- principer för namngivning i

  Upplands-Bro / Handlingar till Kommunstyrelsen (2020-09-16) webb.pdf

 9. Förstudie utveckling av Bro centrum Underlag till arbetet med fördjupad översiktsplan för Bro. Varför gör vi det här? Samhällsbyggnadschefen fick i mars 2019 i uppdrag av Samhällsbyggnadsutskottet att genomföra en förstudie med olika scenarier för

  Upplands-Bro / Utredning samråd 20190924_Förstudie utveckling Bro centrum_lätt.pdf

 10. Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning Er beteckning Siri Morawski Utredare Kultur- och fritidskontoret +46 8-518 377 98 siri.morawski@upplands-bro.se 2017-10-04 KFN

  Upplands-Bro / handlingar-kultur-och-fritidsnamnden-2017-10-24.pdf

Dokument

 • PDF 200
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0

E-tjänster Ikon för e-tjänster

Fråga oss
Upp