Din sökning Bibliotek gav 295 träffar

 1. Upplands-Bro kommuns författningssamling Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige Diarienummer KS 18/0420 Senast beslutad 2018-12-19 Ansvarig processägare (tjänsteperson) Kommundirektör UBKFS 2018:07 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

  Upplands-Bro / Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

 2. Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-2023 Kultur- och fritidsnämnden, Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-23 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Omvärlden 3 3. Ansvar och styrning 4 4. Mål och vision 4 4.1 Folkbiblioteket – uppdrag 5 4.2

  Upplands-Bro / Biblioteksplan.pdf

 3. KALLELSE 1 (2) Valnämnden Datum 2018-02-16 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U BK 20 00 , v 1. 0

  Upplands-Bro / kallelse-valnämnden-2018-02-22.pdf

 4. www.upplands-bro.se Information om behandling av personuppgifter i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet Upplands-Bro kommun arbetar med kartläggning, analys och uppföljning i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Ett tryggt och hållbart Upplands-Bro / Trygghet / Om lagring av personuppgifter till hemsidan.pdf

 5. Handlingar till Valnämndens sammanträde den 22 februari 2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning Er beteckning Anna-Lena Örvander Utvecklingsstrateg Utvecklingsstaben +46 08-581 691 73 anna-lena.orvander@upplands-bro.se

  Upplands-Bro / handlingar-valnämnden-2018-02-22.pdf

 6. 1 (1) SAMRÅD Utställningslokaler: Aktuella handlingar: Kommunhuset kundcenter, Furuhällsplan 1, Kungsängen. Öppettider: mån-tors 8-16.30, fre 8-15 Bro bibliotek. För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket tel 08-581 695 90

  Upplands-Bro / Följebrev samråd Klövberga nr 1506.pdf

 7. 1 (1) SAMRÅDSREMISS Utställningslokaler Utskickade handlingar * Biblioteket i Kungsängen (Tibble Torg). För öppettider se kommunens hemsida alternativt kontakta Kungsängens bibliotek tel: 08 – 581 696 00 * Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.

  Upplands-Bro / Följebrev samrad Ålsta-Aspvik-Ensta.pdf

 8. MISSIV 1 (2) Samhällsbyggnadskontoret Datum Vår beteckning 9 juni 2020 KS 18/0015 Till berörda remissinstanser, sakägare och andra intresserade Utställningslokaler: - Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen. - Kungsängens bibliotek, Kulturhuset,

  Upplands-Bro / 20200609 Samråd Missiv_Följebrev_FÖP Bro.pdf

 9. MISSIV 1 (2) Samhällsbyggnadskontoret Datum Vår beteckning 9 juni 2020 KS 15/0261 Till berörda remissinstanser, sakägare och andra intresserade Utställningslokaler: - Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen. - Kungsängens bibliotek, Kulturhuset,

  Upplands-Bro / 20200609 Samråd Missiv_Följebrev_FÖP Kungsängen.pdf

 10. PROTOKOLL 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2020-10-20 Utses att justera Naser Vukovic (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-10-26 kl. 16:00 Paragrafer §§ 47 - 51 Underskrifter Sekreterare Karin Haglund

  Upplands-Bro / Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-20.pdf

Dokument

 • PDF 295
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0

E-tjänster Ikon för e-tjänster

Fråga oss
Upp