Din sökning Bibliotek gav 227 träffar

 1. KALLELSE 1 (2) Valnämnden Datum 2018-02-16 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U BK 20 00 , v 1. 0

  Upplands-Bro / kallelse-valnämnden-2018-02-22.pdf

 2. Handlingar till Valnämndens sammanträde den 22 februari 2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning Er beteckning Anna-Lena Örvander Utvecklingsstrateg Utvecklingsstaben +46 08-581 691 73 anna-lena.orvander@upplands-bro.se

  Upplands-Bro / handlingar-valnämnden-2018-02-22.pdf

 3. Upplands-Bro kommuns författningssamling Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige Diarienummer KS 18/0420 Beslutad Kommunfullmäktige 16 december 2010 Senast uppdaterad 2018-05-16 Ansvarig processägare (tjänsteperson) UBKFS 20XX:14 Reglemente för

  Upplands-Bro / Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

 4. Biblioteksplan för Upplands-Bro 2016-2019 Antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016, Kf § 98 Kultur- och fritidsnämnden, Biblioteksplan för Upplands-Bro 2016-2019 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Omvärlden 3 3. Ansvar och styrning 4

  Upplands-Bro / Biblioteksplan 2016-2019.pdf

 5. 1 (1) SAMRÅD Utställningslokaler: Aktuella handlingar: Kommunhuset kundcenter, Furuhällsplan 1, Kungsängen. Öppettider: mån-tors 8-16.30, fre 8-15 Bro bibliotek. För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket tel 08-581 695 90

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Samhällsplanering och byggprojekt / Detaljplanering - pågående planer / Klövberga / dp-1506-klovberga-missiv.pdf

 6. 1 (1) SAMRÅDSREMISS Utställningslokaler Utskickade handlingar * Biblioteket i Kungsängen (Tibble Torg). För öppettider se kommunens hemsida alternativt kontakta Kungsängens bibliotek tel: 08 – 581 696 00 * Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.

  Upplands-Bro / Följebrev samrad Ålsta-Aspvik-Ensta.pdf

 7. Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 februari 2015 Ärende 1 Ordförandes förslag till beslut angående inrättande av arbetsutskott och beredning för Kultur- och Fritidsnämnden i Upplands- Bro kommun. Kultur- och

  Upplands-Bro / Handlingar Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-24 numrerad.pdf

 8. www.upplands-bro.se ÅRSREDOVISNING I KORTHET 2014 C O N T A C T O R U B R O 0 0 9 0 J U N I 2 0 1 5 Stark tillväxt Upplands­Bro kommun växer snabbt och under 2014 ökade be- folkningen med 584 (350) invånare till 25 287 personer. Det innebär en

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Om kommunen / Ekonomi / Årsredovisning / arsredovisning-i-korthet-2014.pdf

 9. SOMMARLOV 2019 PROGRAM Hela programmet DAG FÖR DAG klicka här KONSTSKOLA 24–26/6 Målarverkstad: Måla med gouache-färg Pennverkstad: Lettering (lekfull skrivstil) Mangaverkstad: Skissa och färglägg med oljepastellkritor KONSTSKOLA 12–14/8

  Upplands-Bro / Sommarlovsprogram2019.pdf

 10. PROTOKOLL 1 (7) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2018-02-22 Utses att justera Anna Thorburn (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-02-23 kl. 10:30 Paragrafer §§ 6 – 9 Underskrifter Sekreterare Olle Nykvist Ordförande Bengt Johansson

  Upplands-Bro / protokoll-valnamnden-2018-02-22.pdf

Dokument

 • PDF 227
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0