Din sökning Kretsloppscentraler gav 186 träffar

 1. - Mina sopor har inte blivit tömda när de ska, trots att kärlet var rätt placerat och utställt i tid, vad gör jag? Kontakta Kontaktcenter för VA & Avfall. - Kan man ansöka om uppehåll i sophämtning för en period, till exempel vid en utlandsvistelse?

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall / Frågor och svar om hushållsavfall

 2. En bra sortering är en förutsättning för en god återvinning. Här kan du se vilka olika sorters material du ska sortera ditt grovavfall efter innan du åker och lämnar det. Total mängd avfall får inte vara mer än 2 m³ per besök och dag. På

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Kretsloppscentraler / Sortering på kretsloppscentralen

 3. Till hushållsavfall räknas det du lämnar i ert avfallskärl, ditt matavfall som samlas in för att bli biogas, trädgårdsavfallet samt farligt avfall och småelektronik. Kommunen ansvarar för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall.

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall

 4. Den kallare årstiden är här och kylan gör att matavfallspåsarna kan lätt frysa fast i kärlet. För att på bästa sätt undvika fastfrysning kommer här nedan några bra tips. Använd biohylla. I kärlet sitter en utfällbar lock, en så kallad biohylla. På

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall / Matavfall / Vintertips för matavfall

 5. Fyra gånger per år kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik (max 25 l) till en särskild insamlingsbil från SEKA Miljöteknik, den åker runt i kommunen till tre olika uppställningsplatser. Insamlingsbilen

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall / Mobil insamling av farligt avfall och småelektronik

 6. För att börja med matavfallsinsamling måste verksamheter anmäla sig till kommunen. I avfallstaxan skiljer sig avgifter för sophantering beroende på mängder matavfall som genereras av verksamheter. Verksamheter som inte sysslar med livsmedel och

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Hantera avfall och sortera - för företagare / Kretsloppscentraler - för företagare / Matavfall från verksamheter

 7. Alla kostnader för kommunens avfallsverksamhet täcks av avgifter enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Några skattepengar används inte. Allt avfall som kommunen samlar in ska tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Detta innebär kostnader

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Avfallsavgifter

 8. Protokoll fört vid Kommunfullmäktige den 18 november 2015 Innehållsförteckning Närvarande ledamöter och ersättare § 116 Medborgarförslag om upphandling av återvinnings- och kretsloppscentralerna i kommunen § 117 Medborgarförslag om utökade öpettider

  Upplands-Bro / Protokoll KF 151118.pdf Pdf, 13 MB.

 9. Dina hushållssopor genomgår energiåtervinning och matavfallet återvinns genom rötning. Rötat matavfall ger större miljövinster än om matavfallet skulle komposteras eller förbrännas och detta leder i sin tur till att vi hamnar högre upp i

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall / Matavfall / Rötning av matavfall

 10. Slamavfall Avloppsslam från slutna tankar eller slamavskiljare med ansluten WC vid enskilt avlopp ska tömmas minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år. Recover

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Avfall och återvinning / Slam och latrin

Dokument

 • PDF 152
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 31
 • Nyhet 1

E-tjänster Ikon för e-tjänster

Upp