Engagera dig och påverka

Människor i grupp sitter och samtalar.

För att demokratin ska fungera behövs medborgare och organisationer som engagerar sig i kommunen. I Upplands-Bro kan du påverka utvecklingen på flera sätt, både vid kommunvalet och mellan kommunval. Medborgarna är de förtroendevaldas uppdragsgivare och vi vill veta vad du tycker.

Du kan delta i medborgardialoger, lämna medborgarförslag, skicka in synpunkter, kontakta våra förtroendevalda eller ställa frågor till Kommunfullmäktige på allmänhetens frågestund. Ett annat sätt att påverka är att engagera sig politiskt. Var med och påverka utvecklingen i Upplands-Bro!

Upp