Uppdaterad 29 mars 2023
Skriv ut

Ombyggnation av elnätet i Kungsängen

Från vecka 7, 2023, påbörjar E.ON ombyggnationen av elnätet i Kungsängen för att klara den högre belastningen i området. Arbetet väntas att pågå i cirka sex månader.

Det som ska göras är att byta ut befintliga nätstationer mot nya samt gräva för att lägga nya kablar mellan stationerna, Arbetet sker på Gamla Landsvägen och Östervägen.

Det kan innebära viss väntetid för bilister. Under arbetet kan det förekomma buller.

Är du nöjd med informationen på sidan?