Pågående störningar

Mycket är på gång i Upplands-Bro, och ibland kan det leda till störningar. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående och kommande arbeten i kommunen och de driftstörningar som kan uppstå. • E.ON gräver för fjärrvärme i Bro


  E.ON genomför grävarbeten för fjärrvärme i gamla Bro. Gator som berörs är Byggmästarvägen, Bagarvägen, Tunavägen, Stationsvägen samt infartsparkeringen i Bro, vid Stationsvägen. Arbetet väntas pågå till och med mars 2024.
  Läs mer

 • illustrerad karta

  Vägarbete på Ginnlögs väg från och med 18 september


  Mitt emot infarten till parkeringen vid Bro idrottsplats, i korsningen Ginnlögs väg och Stenkaksvägen startar nu arbetet med en ny infart till Bro trädgårdsstad.
  Läs mer


 • Dag- och spillvattenledningar dokumenteras vid Strandvägen


  Under några veckor ska dag- och spillvattenledningar dokumenteras på Strandvägen och intilliggande gator i Kungsängen. Arbetet startar måndag 28 augusti och kommer att pågå under vecka 35, 37, 39 och 41.
  Läs mer


 • Kommunen anlägger våtmark i Gröna dalen, Brunna


  I norra delen av Gröna dalen i Brunna pågår ett arbete med att anlägga en våtmark. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2023.
  Läs mer


 • Ombyggnation av elnätet i Kungsängen


  Från vecka 7, 2023, påbörjar E.ON ombyggnationen av elnätet i Kungsängen för att klara den högre belastningen i området. Arbetet väntas att pågå i cirka sex månader.
  Läs mer

 • Trafikverket bygger ny bro


  Trafikverket inledde hösten 2021 byggnationen av två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Den ena vid Almarestäket mot Järfälla och den andra vid Erikssund mot Sigtuna. Bron i Erikssund öppnade för trafik i juli 2023, ett år tidigare än beräknat.Trafik kan passera under byggtiden Vid brobygget kan trafiken passera under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. Byggtiden är tre år.
  Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?