Uppdaterad 05 maj 2023
Skriv ut

03 maj 2023

Upplands-Bro kommun i Almedalen 2023

Under årets Almedalsvecka kommer Upplands-Bro kommun att lyfta samhällsuppdraget och hur vi tillsammans över gränserna behöver arbeta för att möta dessa utmaningar och skapa en hållbar framtid för alla. Upplands-Bro kommun har genomfört en omfattande förändringsresa för att skapa framtidens välfärd! Våra talare står redo att berätta hur vi nådde dit.

Kommundirektör Ida Texell, Fredrik Nordvall, utbildningschef , Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef och Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Sveriges kommuner och regioner står inför stora samhällsutmaningar i framtiden, både ekonomiska och demografiska utmaningar. Det handlar bland annat om ökat behov av sjukvård och äldreomsorg, fler möjligheter till livslångt lärande, en utvecklad infrastruktur och digital omställning.

Visste du att…

Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen med över 31 000 invånare och är till ytan en av de större kommunerna i Stockholm.

Upplands-Bro kommun har bäst tillväxt i Stockholms län (Bästa Tillväxt, Syna 2022).

Upplands-Bro är topp tre i landet på digitalisering (Sveriges digitaliseringskommun 2022, Kvalitetsmässa).

Och dessutom var Upplands-Bro:

först i Sverige med biografturné om äldreomsorgen.

• första kommunen att testa mobil robot för videosamtal.


Våra fokusområden i Almedalen 2023

Hur kan vi säkerställa en social, ekonomisk och miljömässig hållbar regional utveckling?

Hur kan kommuner arbeta för att bidra till det livslånga lärandet?

Hur kan vi tillsammans säkerställa en god infrastruktur?

Hur kan vi rusta upp den civila beredskapen?

Vad krävs för att stärka folkhälsan och god livskvalitet för alla invånare genom hela livet?

 

Våra talare

Ida Texell, kommundirektör
Talar gärna om: ledarskap, demokrati och medborgardialog samt civilt försvar.

”Jag och mina team i Upplands-Bro har under de senaste åren lett en omfattande förändringsresa för att skapa framtidens välfärd. Kommunen har gjort stora framsteg när det gäller att erbjuda tjänster och service till invånarna med hög kvalité. Jag leder med handlingskraft och lägger en stabil grund genom våra strategier och styrsystem på ett sätt så att samhällsuppdraget kan möta nya krav och förväntningar. Jag samtalar gärna om ledarskap som utgår från mod, handlingskraft och omtanke och ett av mina specialområden är kommuners ansvar och roll i vårt totalförsvar.”

Fredrik Nordvall, utbildningschef
Talar gärna om: skolutveckling, livslångt lärande och utbildningsmöjligheter hela livet.

”För att skapa en organisation för framgångsrik skolutveckling behövs samarbeten på alla plan. Att jobba med hela styrkedjan från politiken och huvudmannen via rektor till läraren och eleverna krävs tydliga roller och ansvar för ökad skolutveckling. Jag samtalar gärna kring framgångsrik skolutveckling för det livslånga lärandet och betydelsen av samarbete för att lyckas ”.

Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef
Talar gärna om: samhällsbyggnad, småskalig bebyggelse och identitetsbyggnad.

”För att folk ska välja att bosätta sig i en mindre kranskommun med ett beroendeförhållande till en större centralort, krävs att det finns en stark egen identitet i kranskommunen. Vi strävar efter att bibehålla och utveckla Upplands-Bros själ i samhällsutvecklingen. Det kräver mod, att vi vågar vara oss själva. Jag pratar gärna om den mindre kommunens identitetsbyggnad i förhållande till en större centralort.”

Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef
Talar gärna om: aktiv och hälsosam fritid och kultur för alla åldrar.

”Om vi ska klara av att lösa de utmaningar vi står inför i samhällsuppdraget krävs mod, innovationskraft och samskapande. Jag samtalar gärna om hållbart ledarskap och attraktiva arbetsplatser, välbefinnande i en växande kommun, vikten av perspektivtäthet eller varför inte betydelsen av kultur- och fritidsverksamhet i det goda samhället.”

Kontakt
Sofia Vargas Iglesias, Kommunikationsstrateg

Är du nöjd med informationen på sidan?