Uppdaterad 16 februari 2023
Skriv ut

Så arbetar kommunen med trygghetsinsatser i helgen

Fredag, lördag och söndag 3-5 februari, har kommunen utökad närvaro utomhus. Detta genom att bemanna med extra fältassister samt dubbla väktarpatruller varje dag under helgen. Syftet är att skapa trygghet och finnas tillgängliga, främst för unga som rör sig ute.

Kungsängens torg.

Ingen innehållsförteckning finns

Många känner oro efter händelserna som inträffade i Upplands-Bro förra helgen och i början på veckan.

En explosion skedde den 29 januari i en trappuppgång i Bro. Ingen person skadades fysiskt. Under måndagen gjorde polisen ett tillslag i en bostad i Tibble där misstänkta föremål hittades.

Förutom utökad bemanning under helgen så pågår fortsatt ett tätt samarbete med Polismyndigheten. Det innebär fler avstämningar och utökad samverkan för att kunna vidta åtgärder men även utbyta information för att arbeta effektivt.

Kommunens verksamheter delar gemensam lägesbild och uppmanar personal att vara observanta för att kunna bistå polisen med viktig information.

Har du sett något?

Hör av dig till polisen på telefon: 114 14.

Är du nöjd med informationen på sidan?