Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Upplands-Bro kommun – attraktiv arbetsgivare för lärarpraktikanter

Upplands-Bro är en eftertraktad arbetsgivare för många av de lärarstudenter som gör sin praktik på kommunens förskolor, skolor och gymnasium. Åtskilliga studenter söker lediga jobb här, direkt efter sin praktik.

– Vi får mycket höga betyg i utvärderingarna, särskilt på handledning och mottagande, säger Madelene Olsson, handledare och förskollärare på Råby förskola.

Jeanette Strömberg och Madelene Olsson, förskollärare och handledare för lärarpraktikanter i Upplands-Bro.

I Upplands-Bro kommun finns sedan 2015 en mycket framgångsrik modell för att ta emot lärarpraktikanter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenterna placeras ut i grupper om fyra-fem personer, så att de alltid har någon att reflektera, diskutera och dela aktuella upplevelser med. Förutom den avdelade handledaren är ofta hela arbetslaget delaktiga i mottagandet, alla hjälps åt och studenten kan därför vända sig till vem som helst med sina frågor.

Klustersamarbete förskola - skola

– Vi har ett beprövat program för hur praktiken ska se ut, säger Madelen Olsson, förskollärare och VFU-samordnare på Råby förskola. Kommunens förskolor och skolor ingår i ett klustersamarbete. Det är samlande träffar två gånger per termin, med utvärdering för att höra vad som går bra och vad som kan utvecklas.

Madelene Olsson gjorde själv sin praktik i Upplands-Bro mellan 2013 och 2016. Hon säger att det var ett lätt val att därefter söka en tjänst här.

– Jag trivdes så bra, blev oerhört väl emottagen. Det arbetsmiljön ville jag fortsätta att vara en del av.

Brett ansvar för handledningen

I stort sett alla på Västra Bro förskolor är utbildade handledare. Det gör att man kan ta emot många praktikanter på en gång. Kunskapen, rutinen och det gemensamma ansvaret för handledningen arbetas systematiskt fram i gruppen över tid. Det gör också att det blir lätt för en student idag att ta klivet över till kollega imorgon. Man vet redan allt om arbetsklimatet, hur handledningen sker och att man är en aktiv del i att ta fram den.

– Det breda ansvaret för handledningen är en klar fördel under alla de terminer studenterna är här, säger Jeanette Strömberg, förskollärare och VFU-samordnare på Råby förskola. Praktiken blir som en enda lång arbetsintervju. Vi hinner pröva på varandra under lång tid och vet om vi klickar som framtida kolleger.

Jeanette Strömberg tror också att den positiva inställningen till lärarpraktikanter i Upplands-Bro kommun är en stor del av framgången.

– Vi ser alltid studenterna som en tillgång, ett extra par ögon och händer i barngruppen, även om de är under utbildning. Lärarpraktikanterna förser oss också med ny kunskap, direkt från utbildningen.

Är du nöjd med informationen på sidan?