30JUN2022

Ny dagvattenplan och dagvattenpolicy

För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar, krävs god planering. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenplan och dagvattenpolicy, som nu har trätt i kraft.

En damm men änder som simmar.

Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står Upplands-Bro kommun inför en rad utmaningar i fråga om dagvatten.

Nu finns en dagvattenplan och dagvattenpolicy som kommer att styra arbetet framöver. Båda är en fördjupning av kommunens VA*-plan.

– Vårt mål är att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning mot att bli en hållbar kommun. Jag är mycket glad att vi nu har de här styrdokumenten, säger Marcus Sköld (M), tekniska nämndens ordförande.

Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift.

– Vi har lagt stor vikt vid nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning i dagvattenplanen, eftersom det oftast är många aktörer inblandade i våra processer, säger Maja Taaler Larsson, avdelningschef för tekniska verksamheten.

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. Genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska revideras regelbundet.

*VA = vatten och avlopp

Läs mer!

Här kan du läsa gällande dagvattenplan och dagvattenpolicy som pdf. Vill du ha en papperskopia, hör av dig till kontaktcenter.

E-post: kommun@upplands-bro.se

Telefon: 08-581 690 00

Läs dagvattenplanen. Pdf, 6 MB.

Läs dagvattenpolicyn. Pdf, 384 kB.

Relaterade nyheter

Upp