12MAJ2022

Upplands-Brohus bygger tio radhus på Köpmanvägen i Bro

Den 27 april godkände kommunfullmäktige Upplands-Brohus framställan om produktion av tio radhus på Köpmanvägen i Bro. Nu arbetar Upplands-Brohus med kalkyl och bygglov för projektet. Husen beräknas stå klara till sommaren 2024.

Upplands-Brohus planerar bygga tio radhus i hörnet av kvarteret Köpmanvägen-Kamrervägen i Bro. Radhusen uppförs som bostadsrätt. Byggnationen av radhus på Köpmanvägen går i linje med att utveckla Bro till en plats med småstadskänsla och är genom samverkan en del av projektet Omdaning Bro.

– Jag är stolt över att Upplands-Brohus är med i utvecklingen av Bro. Med detta projekt bidrar vi till utvecklingen av Köpmanvägen som attraktivt stråk från stationen till Bro Torg och vi bidrar även genom att upplåta bostadsrätter. Det skapar möjligheter för fler, i olika skeden i livet att välja olika vägar utifrån sin livssituation, säger Ann Hermansson Alm, vd på Upplands-Brohus.

Skiss på radhusens fasader

Skiss på radhusens fasader, skapad av C.F. Møller Architects

Genom Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

– Med småskalighet och en variation av fasaduttryck stärker radhusen den småstadskänsla som Omdaning Bro arbetar för, säger Ann Hermansson Alm.

Upplands-Bro-hus planerar för att byggnationen av radhusen startar i april 2023 och att inflyttning kan ske till sommaren 2024.

Skiss på radhusens placering vid Köpmanvägen

Skiss på radhusens placering, skapad av C.F. Møller Architects

Relaterade nyheter

  • 28 APR 2022
    Alla stickintresserade Upplands-Broare bjuds nu in att ansöka om att få bli en av de 100 stickningskonstnärerna som deltar i konstfestivalen WALLSTREET Stockholm. Sista ansökningsdag är den 22 maj.
  • 20 APR 2022
    Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Upplands-Bro kommun har även skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som...
  • 12 APR 2022
    Under mars hölls två workshops med Bro-bor för att ta fram idéer för hur skogen norr om Finnstaskolan kan utvecklas för att fler ska vilja röra sig i naturen, även under vintern. Under sensommaren påbörjas byggnationerna och till vintern...
Upp