11MAJ2022

Grekiskt studiebesök av Upplands-Bros språkarbete för nyanlända

Under fyra dagar är Upplands-Bro kommun värd för fyra lärare från Grekland, ett Erasmus-utbyte med fokus på hur kommunen arbetar med introduktion av nyanlända – från förskolebarn till vuxna.

– Vi är mycket imponerade över hur ni arbetar med olika kulturer, och hur ämnen som bild och slöjd bidrar till språkutvecklingen, säger Kalliopi Galani. Vi har fått många idéer att ta med hem.

Fyra grekiska lärare på Erasmus-utbyte i Upplands-Bro. Från vänster: Katerina Katsouda, Kalliopi Galani, Margarita Andreopoulou och Christina Chadou.

Det grekiska besöket var inplanerat innan pandemin, men har nu kunnat genomföras. Tanken är att fyra lärare från Upplands-Bro ska besöka Grekland, som en del av utbytesprogrammet.

– Att få möjlighet att lära och inspireras av andras framgångsrika arbete är bra, men det är också väldigt givande och utvecklande att få visa upp sitt egna goda arbete för andra. Det ger möjlighet till reflektion och stolthet, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

De fyra grekiska lärarna besökte under tisdagen Uppstarten på Råbyskolan. Här går nyanlända barn och unga max åtta veckor som ett första steg in i svenska skolsystemet. Efter ämnesintroduktion och dagliga språkduschar byggs förförståelsen upp och därefter slussas de ut till sina vanliga skolor.

Under Erasmusbesöket får de grekiska gästerna se kommunens hela arbete med introduktion av nyanlända – från förskola och grundskola till de vuxna.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp