3MAJ2022

Upplands-Bro och Håbo firar förnyat utbildningsavtal

Idag firades det förnyade samverkansavtalet om vuxenutbildning mellan Håbo och Upplands-Bro kommun. Enligt avtalet kan elever från Håbo som vill läsa svenska för invandrare (SFI) göra det hos Upplands-Bro vuxenutbildning, och tas emot på lika villkor som elever från Upplands-Bro.

Från vänster: Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning, Håbo, Magnus Westerlund, biträdande rektor Håbo vuxenutbildning, Carl-Fredrik Wincent, verksamhetsansvarig vuxenutbildning, Upplands-Bro, Fredrik Nordvall, utbildningschef, Upplands-Bro, Masoud Zadeh (M), förste vice ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden, Upplands-Bro och Lisa Edwards ( C ), ordförande gymnasie- och utbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun.

– Gemensamma krafter ger mer kvalitet i undervisningen, säger Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildningen i Håbo kommun. Upplands-Bro är en god granne som vi gärna samverkar med.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp