25APR2022

Förlängt utbildningssamarbete mellan Upplands-Bro och Håbo

Håbo kommun förnyar sitt samverkansavtal med Upplands-Bro kommun om vuxenutbildning. Enligt avtalet kan elever från Håbo, som vill läsa svenska för invandrare (SFI), göra det hos Upplands-Bro vuxenutbildning, och tas emot på lika villkor som elever från Upplands-Bro.

– Vi är glada att Håbo kommun valt att fortsätta samt att utöka sin samverkan med Upplands-Bro och att de ser kvaliteten i den undervisning vi ger, säger Lisa Edwards, (C) ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden.

Elever från Håbo kommer också att ha möjlighet att läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå i Upplands-Bro kommun. Avtalet öppnar för fler samverkansinitiativ mellan kommunerna, med högre måluppfyllelse, och gemensamma insatser för att stödja eleverna i både språkundervisning och färdigheter för arbetsliv och egenförsörjning.

– Avtalet innebär stora samverkansfördelar där ersättningen som Håbo betalar kan skapa nya utbildningsmöjligheter för elever från båda våra kommuner, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun. Samverkansavtalet ger oss mer utbyten och ett större sammanhang.

Avtalstiden löper på två år med möjlighet till förlängning för båda parter.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp