21APR2022

Nu spetsar kommunen arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet

Kommunen tar nu nästa steg i arbetet med metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST. Den går ut på att arbeta systematiskt tillsammans – främst kommun, polis och bostadsbolag men även väktare, näringsliv, grannstödjade och andra delar av civilsamhället. Ett viktigt verktyg för ett tryggt och hållbart Upplands-Bro, för alla som bor och verkar här.

Fem personer.

Thérèse Fleetwood och Daniel Wilhelmsson, trygghetssamordnare på Upplands-Väsbys kommunala bostadsbolag Väsbyhem som jobbat med EST ett antal år. Camilla Stark, enhetschef för trygghets- och preventionsenheten i Upplands-Bro, Magnus Nilsson, kommunpolis i Järfälla/Upplands-Bro samt Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi som har utvecklat metoden EST. Samtliga deltog i en panel och delade med sig av erfarenheter och goda exempel.

Kommunen inledde arbetet med metoden EST för två år sedan. Nu, med goda erfarenheter i bagaget, tas nästa steg. I veckan deltog ett 70-tal medarbetare i en kunskapshöjande utbildningsdag på temat.

Kommundirektör Ida Texell inledde med att slå fast att rätten till ett liv i frihet och att känna sig trygg och säker, är en del av artikel 3 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

– EST handlar om ledarskap, strukturer och att arbeta tillsammans. Ju fler vi är som med olika infallsvinklar tittar på problem och utmaningar, desto bättre lösningar kommer vi fram till gemensamt, sa Ida Texell.

Professor föreläste

Inbjuden gäst var Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet, som är den som har utvecklat metoden. (Se honom berätta om EST i filmklippet nedan.)

Han höll en inspirerande föreläsning där han blickade både bakåt och framåt samt gick igenom grunderna i metoden som kan sammanfattas i fem punkter:

 • Kartläggning. En gemensam lägesbild.
 • Analys.
 • Kunskapsbaserade insatser.
 • Uppföljning. Resultat av insats.
 • Återkoppling. Berätta om arbetet för medarbetare och invånare.

SE FILMEN! Henrik Andershed berättar om EST

Professorn i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet berättar om metoden EST, Effektiv Samordning för Trygghet.

En avgörande förutsättning för att nå framgång är att alla samarbetsparter delas samma lägesbild.

För det används ett digitalt verktyg, Embrace, där nyckelpersoner från kommunen, polisen, fastighetsbolag och andra aktörer, rapporterar in uppgifter. Det kan handla om händelser, som att det har varit oroligt eller bråkigt på någon plats, eller något i den fysiska miljön, som trasiga lampor eller buskage som behöver åtgärdas för att skapa trygghet.

Fler involveras

– Kommunen har växlat upp arbetet med trygghet och säkerhet. Från polisens sida är vi väldigt nöjda med EST-arbetet. Det skapar struktur, sa Magnus Nilsson, kommunpolis, som var med under dagen och även deltog i en paneldiskussion.

Där deltog även Camilla Stark, enhetschef för trygghets- och preventionsenheten i Upplands-Bro kommun.

– Kärnan i uppdraget är det viktiga, alla vi samverkansparter jobbar för en trygg och socialt hållbar kommun. Framåt ser jag fram emot att involvera fler kollegor, och även Upplands-Broborna i högre grad, både när det gäller problembeskrivning och lösningar, sa Camilla Stark.

Två kvinnor, två män.

Samverkan är nyckeln till framgång i arbetet med EST. Kommunens högsta chefer gav sin respektive syn på hur just den verksamhet som de ansvarar för kan bidra i arbetet. Från vänster: Helena Åman – socialchef, Hannah Rydstedt Nencioni – kultur- och fritidschef, Thomas Lenell – samhällsbyggnadschef och Fredrik Nordvall – utbildningschef.

Relaterade nyheter

 • 18 MAJ 2022
  Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
 • 17 MAJ 2022
  Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
 • 16 MAJ 2022
  Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp