14JAN2022

Avrådan från icke nödvändiga besök inom äldreomsorgen

Med anledning av den ökade smittspridningen fattades under torsdagen ett ordförandebeslut som innebär att icke nödvändiga besök inom äldreomsorgen avråds. Syfte med beslutet är att skydda de äldre som i många fall har bakomliggande sjukdom och därmed riskerar att drabbas hårt av eventuell smitta.

– Nu är det en stor smittspridning i samhället och vi måste skydda så många som möjligt från att bli sjuka, detta är särskilt viktigt när det gäller våra äldre som riskerar att drabbas hårt om de smittas, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande för Äldre- och omsorgsnämnden.

Smittspridningen av covid-19 virus har efter jul- och nyårshelgerna åter tagit fart efter en lugnare period under hösten.

Mot bakgrund av de skärpta smittskyddsåtgärderna samt rapportering om en ökad smittspridning i samhället har beslut om avrådan från besök inom särskilt boende för äldre i Upplands-Bro kommun fattats. Beslutet om avrådan gäller på samtliga särskilda boenden för äldre, både i kommunal samt privat regi. I det fall känd smitta (covid-19) finns i någon verksamhet avråds starkt från besök i den drabbade verksamheten fram till att verksamheten åter är smittfri. Beslutet gäller till den 11 februari 2022.

– Det är viktigt att poängtera att en avrådan är en stark rekommendation att undvika icke nödvändiga besök. En avrådan är inget förbud. De som väljer att besöka våra boenden uppmanas att ta stort eget ansvar och följa de rutiner som finns för besök, bland annat ska man vara helt symptomfri, hålla avstånd och värna hygien. Tillsammans hjälps vi åt att motverka att de äldre drabbas av smitta, säger Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Verksamheterna ska under denna period underlätta kontakt genom att exempelvis genomföra besök utomhus eller digitalt. Vid särskilda skäl, till exempel vid vård i livets slutskede kommer besök alltid att medges.

Relaterade nyheter

  • 19 JAN 2022
    De utför ett oerhört viktigt arbete i det tysta. De går till jobbet vardag som helg, jobbar dygnets alla timmar, hjälper, stöttar, vårdar och erbjuder ett stort medmänskligt stöd. Möt några av medarbetarna inom äldreomsorgen.
  • 17 JAN 2022
    Just nu är det ett ansträngt läge i flera av kommunens skolor och förskolor på grund av hög sjukfrånvaro i personalen. Vi behöver tillsammans hålla nere smittspridningen genom att följa myndigheternas rekommendationer.
  • 14 JAN 2022
    Med anledning av den ökade smittspridningen fattades under torsdagen ett ordförandebeslut som innebär att icke nödvändiga besök inom äldreomsorgen avråds. Syfte med beslutet är att skydda de äldre som i många fall har bakomliggande...
Upp