13JAN2022

Upplands-Bro kommuns regler för fyrverkerier ses över

Upplands-Bro kommun har den senaste tiden fått in flera synpunkter och flera goda förslag på kommunens ordningsföreskrifter, som bland annat reglerar fyrverkerier på offentlig plats.

Kommunstyrelsen har den 27 oktober 2021, gett kommundirektören i uppdrag att se över kommunens ordningsföreskrifter. I uppdraget, som nu har påbörjats och är i full gång, ingår att se över de tider då det är tillåtet att använda fyrverkerier.

  • – Vi vet att detta är angelägen fråga och som engagerar många av våra kommuninnevånare och vi ser fram emot att få lägga fram ett gott förslag till hantering.” säger Ida Texell, kommundirektör.

Beslut som fattas kan man ta del av på Upplands-Bro kommuns anslagstavla:

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp