8DEC2021

Ida Texell talar på SKR Lärdagar om kommuners krisberedskap

Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december.

–Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, som talar på konferensen.

Den 14-15 december arrangerar Sveriges Kommuner och Regioner en två dagars online-konferens, med fokus på lärande och strategiska ledarskapsfrågor. Utgångspunkten är erfarenheter dragna under coronapandemin, med fokus på det kommuner och regioner har gjort inom kultur- och fritidsområdet. Ambitionen är att särskilt lyfta innovativa arbetssätt, strategiskt ledarskap samt krisberedskap.

–Totalt arbetar 1,2 miljoner människor i Sveriges kommuner och regioner. De funktionella ledningssystem vi har och de erfarenheter alla medarbetare dragit under den här perioden är en enorm kunskapsbank för krishantering, säger Ida Texell. Vi har lärt oss ännu mer om vår förmåga, och hur vi kan och bör utveckla den vidare.

På SKR Lärdagar medverkar också Hanna Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef i Upplands-Bro kommun och Alexandra Krook, grundare av Sparks Generation. De håller ett seminarium om ett unikt samarbete som sjösattes under pandemin. DEt handlar om hur vi fångar ungas intresse, hur man lockar unga att prova nya aktiviteter samt hur man arbetar för att stärka ungas egenmakt.

Bland de övriga medverkande i konferensen märks Anders Knape, ordförande i SKR, Staffan Isling, VD, SKR, Pernilla Glaser, processledare och författare och Christine Feuk, SKRs demokratisektion.

Relaterade nyheter

  • 17 JAN 2022
    Just nu är det ett ansträngt läge i flera av kommunens skolor och förskolor på grund av hög sjukfrånvaro i personalen. Vi behöver tillsammans hålla nere smittspridningen genom att följa myndigheternas rekommendationer.
  • 14 JAN 2022
    Med vaken blick söker de av allt de ser genom bilrutan. De känner varje område i Upplands-Bro kommun precis lika bra som de känner varandra. I tio år har KG Sjöblom och Tomas Arvén rattat Grannstödsbilen i Upplands-Bro kommun ihop....
  • 13 JAN 2022
    Upplands-Bro kommun har den senaste tiden fått in flera synpunkter och flera goda förslag på kommunens ordningsföreskrifter, som bland annat reglerar fyrverkerier på offentlig plats.
Upp