30NOV2021

Förslag till ändring av detaljplan i Brunna går ut på granskning

I Norrboda/Brunna kan en del av verksamhetsområdet bebyggas med radhus, lägenheter, en skola med idrottshall, förskola, trygghetsboende och en del verksamheter. Ett förslag om att ändra en del av nuvarande detaljplan för att möjliggöra detta är nu ute för granskning. Fram till den 21 december 2021 kan den som vill lämna synpunkter.

Kartbild.

Förslaget till ny detaljplan gäller det inringade området på kartan, en del av Norrboda/Brunna verksamhetsområde.

Syftet med en ny detaljplan är att skapa förutsättningar i området som bättre stämmer överens med efterfrågan på hur marken används. Förslaget var ute på samråd 2019 och nu är det dags för granskning.

I förslaget är tanken att nya byggrätter ska möjliggöra cirka 470 bostäder, varav 100 radhus och 375 lägenheter. Det ingår även mindre centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall, samt möjligheter till trygghetsboende och förskola.

Syftet med detaljplanen är även att den lastgata som ligger norr om handelsplatsen och idag är planlagd som kvartersmark i stället omvandlas till en allmän gata.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Granskningsperioden är 30 november- 21 december 2021. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 16/0265, namn och adress.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Relaterade nyheter

  • 21 DEC 2021
    På nyårsafton, den 31 december, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
  • 20 DEC 2021
    Efter ett och ett halvt år är omvandlingen av Granhammarsvägen klar, en av kommunens mest trafikerade vägar. På måndagen 20 december nyinvigdes vägen officiellt av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.
  • 3 DEC 2021
    I Brunna pågår bygget av en ny lekpark – men vad ska den heta? Skicka in dina bästa förslag på namn!
Upp