11NOV2021

Upplands-Bro kommun satsar stort på trygghetsbelysning

Insatserna för mer trygghetsbelysning pågår med full kraft i Upplands-Bro kommun. En del i detta är den utökade julbelysningen i Bro, Kungsängen och Brunna. Dessutom arbetet med att byta ut armaturer till LED och förstärkning av befintlig belysning – i form av extra kronor som monteras på befintlig armatur – för att lysa upp mörka hörn.

Ytterligare exempel på åtgärder för mer trygghetsbelysning de senaste tre åren är de strålkastare som satts upp runt Finnstaskogen, att pulkabackar i kommunen nu lyses upp med dubbelarmaturer och att konstgräsplanen i Finnsta är belyst med strålkastare.

– Mer trygghetsbelysning är en viktig del i vårt övergripande arbete för att öka tryggheten i Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andra exempel på insatser är belysningsarmatur på Konstvägen, nya belysningsstolpar vid övergångsställe på Målarvägen i Bro och att den nyanlagda gångvägen på Bagarvägen i Bro – in mot parken – har fått trygghetsbelysning.

– Den utökade julbelysningen är ett bra och enkelt sätt att både öka trivseln och tryggheten, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Utöver detta sker ett aktivt arbete för underhåll på befintlig belysning i kommunen där man avlägsnar vegetation som skymmer armaturer och stör ljuskällorna, direkt åtgärdar trasig belysning och agerar snabbt på felanmälningar.

Två gånger om året genomförs rondering på samtliga kommunala belysningsarmaturer, för att säkerställa funktionen.

Relaterade nyheter

  • 8 DEC 2021
    Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsen sa den 1 december ja till en ny detaljplan för centrala Brunna. Här planeras för bostäder, skola, förskola och service. Planen väntas nu tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Upp