15OKT2021

Kommunen lanserar portal om digitalisering

Under fredagen lanseras en ny digitaliseringsportal på kommunens webbplats. Här kan du läsa mer hur kommunens digitala tjänster kan underlätta för dig som invånare och om det arbete med digitalisering och utveckling som kommunen gjort de senaste åren.

– Digitaliseringen är verktyg som kan förbättra vårt arbete men allt handlar i slutändan om människor. I Upplands-Bro tror vi att nyckeln till ett bra samhälle är att alla som bor och verkar i kommunen känner sig inkluderade. Det är vi som är samhället och som tillsammans är Upplands-Bro, säger kommundirektör Ida Texell. 

På den nya digitaliseringsportalen hittar du intressanta fakta och berättelser om hur olika verksamheter, som förskolor och äldreomsorgen, jobbar med digitalisering. Du kan även ta del av hur det är intervjuas av den sociala rekryteringsroboten Tengai, som Upplands-Bro kommun var först i världen att arbeta med.

– I Upplands-Bro kommun jobbar vi aktivt med digitalisering och utveckling, med våra invånares bästa för ögonen. Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för alla som bor och verkar här att komma i kontakt med kommunen och uträtta sina ärenden. Förra året lanserade vi över 100 e-tjänster för att underlätta vardagen för exempelvis föräldrar som vill ställa sitt barn i kö till förskola, meddela födoämnesallergier eller ansöka om någon form av stödinsats. Vi välkomnar framtiden med ännu fler digitala tjänster och möjligheter, säger Sara Eklind, kommunikations- och digitaliseringschef i Upplands-Bro kommun.

Läs mer om kommunens arbete på digitaliseringsportalen: www.upplands-bro.se/digitala

Korta fakta om digitalisering i Upplands-Bro:

 • Visste du att kommunen lanserade över 100 e-tjänster på bara ett år? De sparar mycket tid och arbete för både personal och invånare.
 • Visste du att kommunen med hjälp av trygghetskameror genomför trygg tillsyn hos äldre varje natt – utan att behöva störa de äldres sömn.
 • Visste du att genom att använda kommunens e-tjänstplattform kreativt så kunde över 25 000 luncher från lokala restauranger distribueras till gymnasieelever under pandemin? Ett stöd för såväl eleverna som för småföretagen i kommunen.
 • Visste du att kommunen satsar på innovation? Vid Lillsjön byggs en friluftsgård upp, med en plattform för testverksamhet av IoT-tjänster (Internet of Things).
 • Visste du att IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Begreppet används ofta inom förskola och skola.

Relaterade nyheter

 • 8 DEC 2021
  Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
 • 2 DEC 2021
  Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.
 • 2 DEC 2021
  Kommunstyrelsen sa den 1 december ja till en ny detaljplan för centrala Brunna. Här planeras för bostäder, skola, förskola och service. Planen väntas nu tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Upp