28SEP2021

Årets Upplands-Broförening är Tibble Sjöscoutkår

Nu är det klart vilken som blir Årets Upplands-Broförening 2021. Det nyinstiftade priset går till Tibble Sjöscoutkår. Det beslutade Kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde 28 september.

Mattias Peterson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Fredrik Nordbäck, Tibble Sjöscouters kårordförande.

Mattias Peterson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Fredrik Nordbäck, Tibble Sjöscouters kårordförande.

14 nomineringar, fördelat på sju föreningar, hade inkommit till nämnden, men valet föll till slut på sjöscoutkåren. Motiveringen lyder:

"Med ett stort engagemang har Tibble Sjöscouter gjort skillnad för många unga under pandemin. I stället för att ställa in sina aktiviteter flyttade sjöscouterna omedelbart ut sin verksamhet, oavsett väder. Föreningen har trots pandemin hittat sätt att engagera fler ledare och föräldrar än någonsin och medlemsantalet har ökat. Under det gångna året har barn och ungdomar erbjudits stunder av normalitet under de särskilda förhållanden som rått på grund av Covid-19.
Förutom en tydlig värdegrund som genomsyrar föreningen har deltagare från föreningen genomfört och bidragit i kultur- och fritidskontorets utbildningsprojekt Förening för alla."

Mattias Peterson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden överlämnade priset till Tibble Sjöscoutkår under en ceremoni i kommunhuset.
– Jag är särskilt glad över att det är just sjöscoutkåren som får utmärkelsen. Verksamheten sträcker sig egentligen längre än till enbart kultur och fritid. Hos scoutkåren får man lära sig det sociala samspelet, sammanhangen i naturen och dessutom få kunskaper som inte många andra lär ut i dag.

Välkommen prissumma

Förutom ett diplom tar Tibble Sjöscoutkår emot en prissumma på 15 000 kronor.
– Eftersom vi har fått ställa in flera av våra inkomstbringande verksamheter under pandemin är pengarna mycket välkomna. Men framför allt är vi oerhört stolta och ärade över priset, säger Fredrik Nordbäck, kårordförande i Tibble Sjöscoutkår.

Under pandemin har medlemsantalet hos kåren ökat i alla åldersgrupper.
– Vi är naturligtvis jätteglada över det. En av förklaringarna är nog att det varit lätt för oss att ställa om och fortsätta bedriva all verksamhet, fast utomhus. Vi är ju också den enda föreningen i regionen som tillhandahåller seglarutbildning till barn och ungdomar, säger Fredrik Nordbäck, som också vill framhålla det fina samarbetet med kommunen som ett stort stöd för föreningen.

Utbildar morgondagens ledare

Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef, är nöjd med alla nomineringar som kom in men också att valet till slut föll på scouterna.
– Alla nominerade föreningar har verkligen gjort en fin och viktig insats under det gångna året! Jag vill särskilt tacka Tibble Sjöscoutkår för att de aktivt bidragit till att fler barn och unga fått möjligheten ha en meningsfull fritid under pandemin, säger hon.

– Jag ser även scouterna som särskilt viktiga för bredden i vårt kultur- och fritidsutbud. De utbildar morgondagens ledare, får unga att växa i samklang med naturen, och dessutom fångar många av dem som inte hittar sin plats i idrotten eller kulturen. Tack för ett utmärkt arbete i Upplands-Bro kommun, avslutar Hannah Rydstedt Nencioni.

Fakta om priset
Priset Årets Upplands-Broförening delas ut av Kultur- och fritidsnämnden i Upplands-Bro kommun. Det intiftades 2021 efter ett medborgarförslag i september 2020.
Priset ska utgå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet. Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd enligt kommunens stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Den demokratiska värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och väl förankrat.

Tibble Sjöscoutkår
Tibble Sjöscoutkår är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som vilar på Scouternas värderingar. Föreningen, där sjö- och friluftsliv är navet i verksamheten, har omkring 160 medlemmar från 8 år och uppåt. Den bildades 1972 och firar 50 år 2022. Kårens främsta syfte är att utveckla barn, ungdomar och vuxna till tryggare, självsäkrare individer och goda samhällsmedborgare, med fokus på barn och unga.

Relaterade nyheter

  • 6 DEC 2021
    Lördag 11 december blir det pysselverkstad i Bro bibliotek för alla barn. Kom och skapa julprydnader och häng sedan upp dem i den stora julgranen på torget. Det blir samtidigt grillning och fika på torget för alla
  • 6 DEC 2021
    Kommunen gör en översyn av badplatser i Upplands-Bro. Var med och påverka utvecklingen av kommunens stränder genom att svara på webbenkäten nedan, det tar endast några minuter. Din åsikt är viktig!
  • 2 DEC 2021
    Det kunde ha blivit en storbrand i sporthallen vid Upplands-Brogymnasiet den 12 oktober, men Susanne Lindqvist och Anna Stegius ingrep och lyckades släcka elden. I dag prisades de av brandkåren för sina insatser.
Upp