27SEP2021

Är du redo för kris?

Varje år genomförs den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan, i år sker det 27 september till 3 oktober. Den provocerande rubriken till trots – hur redo är just du att möta en kris? Här kan du läsa mer om hur du stärker din egen krisberedskap.

Foto: Upplands-Bro kommun

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som årligen arrangerar Krisberedskapsveckan i samverkan med landets kommuner. I Upplands-Bro bidrar, förutom kommunen, även frivilligorganisationer som FRG till att under vecka öka medvetenheten hos kommuninvånare kring krisberedskap.

– Vet du vilka krav som ställs på dig som privatperson i en krissituation? Vet du vilket ansvar du respektive kommunen har vid en kris? Ta tillfället i akt att under Krisberedskapsveckan se över din egen krisberedskap och uppdatera den krislåda som bör finnas i alla hem, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, vars krislåda är uppdaterad och redo.

Relaterade nyheter

Upp