9JUL2021

Den samlade kraften i Upplands-Bro kommun - för ökad trygghet

Upplands-Bro kommun har aktiverat en lång rad trygghetsåtgärder under året. Några delar i detta är Trygghetscentret, fältgruppens uppsökande verksamhet, grannsamverkan, torgaktivering i Bro samt att 370 ungdomar i sommar ges möjlighet till feriejobb.

Flygbild över hus och torg i Kungsängen centrum.

-Vi satsar brett och kraftfullt för att komma till rätta med den upplevda otryggheten i Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos, (M), kommunstyrelsens ordförande. En framgångsfaktor är det kommunövergripande samarbetet vi har med polisen, näringsliv, bostadsbolag och andra organisationer.

Enligt polisens trygghetsundersökning har exempelvis antalet anmälda brott i Upplands-Bro kommun – stöld i butik samt inbrott i butik – minskat från 22 stölder och ett inbrott första halvåret 2020, till 19 stölder och 0 inbrott, samma tid 2021.

-Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, länsstyrelsens medborgarundersökning samt Stockholmsenkäten pekar alla åt samma håll, säger Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun. Våra invånare upplever sig otrygga i vissa sammanhang och på olika platser. Samtidigt uppger de sig i de flesta fall inte själva vara brottsutsatta i högre grad än andra.

Även enligt statistiken i Sveriges Kommuner och Regioners öppna jämförelser minskar såväl antalet personskador som antal anmälda våldsbrott och stöd- och tillgreppsbrott. I den senaste mätningen, från 2020, låg Upplands-Bro kommun på plats 103 i landet, vilket var en förbättring med hela 70 platser sedan 2019.

-Trygghetsfrågan är fortsatt högst prioriterad i Upplands-Bro kommun, säger Ida Texell. Alla ska kunna känna sig trygga. Att vi får vetskap om upplevd otrygghet, är första steget mot att vi kan arbeta bort den. Därför är det viktigt att alla brott anmäls. Först när vi vet var kriminalitet och orospunkter faktiskt finns kan vi agera med samlad kraft.


Relaterade nyheter

  • 24 SEP 2021
    Nyheter från kommunen landar i helgen i Upplands-Brobornas brevlådor, i en bilaga som delas ut med lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro. Läs om satsningarna på näringslivet, aktuella byggplaner och om den fullmatade kulturhösten. Bland...
  • 21 SEP 2021
    Varje år genomförs den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan, i år sker det 27 september till 3 oktober. Den provocerande rubriken till trots – hur redo är just du att möta en kris? Här kan du läsa mer om hur du stärker din egen...
  • 21 SEP 2021
    Under hösten går Omdaning Bro in i nästa fas. Som boende i Bro kommer du ha möjlighet delta i utvecklingen av ditt område. Ta chansen och var med och påverka framtidens Bro.
Upp