28JUN2021

Nu växer Bro Mälarstad fram – sjönära boende för 10 000 invånare

I Upplands-Bro kommun växer just nu Bro Mälarstad fram. En stadsdel nära naturen, mellan Mälaren och Bro station, som ger plats för 10 000 invånare på sikt. Utöver bostäder kommer både förskola, skola samt annan service att finnas och vid Mälaren anläggs en strandpromenad med badplats, solbryggor och kaj med småbåtsplats.

Flygbild över byggnader och landskap.

Vi gör nu en storsatsning för att öka attraktionskraften i Bro och utvecklar en ny stadsdel som adderar flera värden till kommunen och en mer hållbar livsmiljö. Satsningen i Omdaning Bro tar utgångspunkt i småstadens kvaliteter för att skapa platser med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Med nya Bro Mälarstad tar vi ännu ett viktigt steg i utvecklingen av hela Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Bro Mälarstad är ett mycket gott exempel på allt det som Upplands-Bro kommun har att erbjuda: bra boende i naturnära miljöer, stor valfrihet av boendeform för den enskilde, både vad gäller upplåtelseformer samt olika sorters bostäder. Rejäl livskvalitet i ett attraktivt område, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun.

Bakom Bro Mälarstad står förutom Upplands-Bro kommun ett antal fastighetsutvecklare – Derome, Heimstaden, KF Fastigheter, Magnolia Bostad, Riksbyggen, Stena Fastigheter och Trenum. Fastighetsägarna har valt att gå samman och med samlade resurser utveckla Bro Mälarstad tillsammans med Upplands-Bro kommun.

-Med Bro Mälarstad kan vi ge möjlighet ge för såväl de unga som behöver en första bostad som för barnfamiljen som hoppas på en bra villa eller radhus i närhet av både natur, skola och förskola. Vi ger också trygg plats till de äldre i behov av service och ett boende i närhet av kommunikationer, säger Jan Stefanson, kommunalråd (KD).

Bro Mälarstad kommer att trafikeras av busstrafik och redan idag finns det gång- och cykelvägar till Bro pendeltågstation. Till höstterminen 2021 öppnar Campus Bro Mälarstrand, som är en ny förskola och grundskola och drivs av Jensen. Etableringen är från hösten elever från förskoleklass och till årskurs 3. I augusti 2022 öppnar skolan även för elever från årskurs 4-9.

I närområdet finns också golfklubbarna Bro Hof Slott och Bro-Bålsta samt ett flertal hästsportanläggningar. Söder om järnvägen ligger en stor idrottsplats, samt en simhall i Bro.

Relaterade nyheter

  • 27 OKT 2021
    De senaste två åren har Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter sammanlagt, minskat sin energiförbrukning med 5%. Råbystigen är ett exempel på de fastigheter där man ser den största skillnaden.
  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
Upp