2JUN2021

Nu rivs uttjänta skorstenen i Bro

Skorstenen på EON:s gamla panncentral i Bro centrum ska rivas. I och med det försvinner det 58 meter höga landmärket. Den 7 juni sätter arbetet igång.

Flygbild över Eons gamla panncentral.

Nu ska skorstenen rivas.

I många år fick boende i Bro både sin värme och elektricitet från byggnaden vid Bro centrum, vars skorsten är som ett landmärke.

2020 flyttade EON sina värmepannor därifrån, till den moderna anläggningen i Högbytorp. Kvar finns en elnätsstation, som också kommer att flyttas så småningom.

Nästa vecka påbörjas alltså arbetet med att riva den höga skorstenen som sträcker sig 58 meter upp mot himlen.

– Arbetet inleds den 7 juni och kommer att pågå i en vecka ungefär. Med hjälp av kranbilar kommer skorstenen att tas ner i sektioner, uppifrån och ner, säger Stefan Göransson, förvaltare på Upplands-Brohus.

En fråga inför rivningen har varit vart man ska flytta den mobilantenn som har suttit på skorsten, det är nu löst.

Eftersom byggnaden inte längre fyller samma funktion som tidigare så kommer kommunen tillsammans med Upplands-Brohus att se över hur platsen kan utvecklas framöver, som en del i det större arbetet med att utveckla de centrala delarna av Bro.

Upplands-Brohus har idag en del verksamhet i byggnaden och här finns också företagets bilar och maskiner men man tittar nu på nya lokaler.

Någon lång flytt blir det dock inte, enligt Ann Hermansson Alm, VD på Upplands-Brohus.

– Vi kommer att finnas kvar här i Bro. Vi ska hitta alternativa lokaler för att kunna upprätthålla servicen gentemot våra hyresgäster, säger hon.

Relaterade nyheter

  • 19 NOV 2021
    Representanter för kommunen besökte E.ON:s nya anläggning på Högbytorp i Bro. Ett intressant studiebesök om hur avfall används som resurs och återvinns till material och energi.
  • 12 NOV 2021
    450 bostäder, en förskola, torg och park. I centrala Kungsängen växer området runt Ringvägen fram. Nu pågår arbetet med själva vägen som ska omvandlas till ett gångfartsområde med körsbärsblom och 100 parkeringsplatser.
  • 11 NOV 2021
    För att tålmodigt och frekvent skapa förbättringar inom kommunen, som gynnar både människor och miljö, får Johan Björklind Möllegård, kommunekolog, 2020 års interna miljöstipendium. Han tog emot priset på onsdagens möte i kommunf...
Upp