22MAR2021

Näringslivet i Upplands-Bro på tredje plats i länet 2020 – trots pandemin

Många företag har ett tufft år bakom sig på grund av pandemin. Näringslivet i Upplands-Bro har på det stora hela dock klarat sig bra. Omsättningen totalt har ökat med fem procent, vilket placerar Upplands-Bro på tredje plats i länet när Stockholms Handelskammare summerar 2020.

Byggnad och porträtt på man.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Stockholms Handelskammare har via data från SCB:s momsregister sammanställt omsättningsutvecklingen för näringslivet i alla Stockholms läns kommuner. Handelskammaren konstaterar att näringslivet i kommunerna drabbats väldigt olika i pandemin, beroende på vilka branscher som dominerar i respektive kommun.

Upplands-Bro hamnar tillsammans med Järfälla på tredje plats av de kommuner där det har gått bäst för företagen, efter Österåker och Vaxholm. En förklaring är sannolikt att den ökade e-handeln har gynnat många av de företag som är etablerade i Upplands-Bro.

– Brunna verksamhetsområde har växt de senaste åren och pandemiåret 2020 är inget undantag. Det är glädjande att vi har starka företag i kommunen som har fortsatt att utvecklas det senaste året, men hela näringslivet måste leva och överleva, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har stöttat det lokala näringslivet på flera sätt det gångna året, där det har behövts.

– En satsning är våra take away-luncher för gymnasieelver som har fjärrundervisning, där eleverna kan hämta luncher hos lokala restauranger på kommunens bekostnad. Och häromdagen beslutade vi i kommunstyrelsen om att slopa avgiften för den årliga alkoholtillsynen för både 2020 och 2021, något som kommer att vara ett stöd för såväl konferensanläggningar som restauranger, säger Fredrik Kjos.

Relaterade nyheter

  • 12 APR 2021
    Besöksnäringen och restauranger har drabbats hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. Kommunfullmäktige har därför beslutat att slopa de årliga avgifterna för alkoholtillsyn, både för 2020 och 2021.
  • 9 APR 2021
    I maj 2021 tillträder Katarina Barter som näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Hon har lång erfarenhet av att driva egna företag, styrelsearbete och uppdrag i offentlig sektor. Hon kommer närmast från Solna stad där hon har haft...
  • 9 APR 2021
    Den 8 april samlades politiker, tjänstepersoner och lokala företag för en digital näringslivsträff. Dagen innehöll information om hur kommunen ska växa och utvecklas framöver, samt om arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi.
Fråga oss
Upp