18MAR2021

Digital träff om fortsatt arbete med Visit Upplands-Bro

Visit Upplands-Bro är en plattform som drivs gemensamt av besöksnäringen i Upplands-Bro och kommunen. Den 18 mars hölls ett möte om det fortsatta arbetet.

Flygbild över Lejondals slott.

Kommunen genomför besöksnäringsträffar två gånger om året. Bild över Lejondalssjön och slottet.

Torsdagen den 18 mars träffades representanter för näringslivsavdelningen och kultur- och fritidskontoret, samt företagare inom besöksnäringen i Upplands-Bro.

Över 10 lokala företagare deltog. Syftet med mötet var att informera om det fortsatta arbetet med Visit Upplands-Bro och att skapa en fortsatt samlad bild av de utmaningar som företagen står inför, i spåren av coronavirusets spridning.

Visit Upplands-Bro är ett gemensam besöksnäringsplattform som är till för den som vill besöka Upplands-Bro. Företagarna och besöksnäringen driver projektet tillsammans med kommunen.

Kommunen genomför besöksnäringsträff två gånger om året. Syftet med besöksnäringsträff är att samla företagare inom ett område och lyfta upp berörda frågor.

Relaterade nyheter

  • 12 APR 2021
    Besöksnäringen och restauranger har drabbats hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. Kommunfullmäktige har därför beslutat att slopa de årliga avgifterna för alkoholtillsyn, både för 2020 och 2021.
  • 9 APR 2021
    I maj 2021 tillträder Katarina Barter som näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Hon har lång erfarenhet av att driva egna företag, styrelsearbete och uppdrag i offentlig sektor. Hon kommer närmast från Solna stad där hon har haft...
  • 9 APR 2021
    Den 8 april samlades politiker, tjänstepersoner och lokala företag för en digital näringslivsträff. Dagen innehöll information om hur kommunen ska växa och utvecklas framöver, samt om arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi.
Fråga oss
Upp