26FEB2021

Dags att nominera till pedagogiska priset

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut det pedagogiska priset. Syfte med priset är att uppmärksamma god pedagogik och det viktiga arbete som göra för barn och ungdomar. Fokusområde för årets pris är pedagogiska lärmiljöer.

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers utveckling och lärande. Därför delar Upplands-Bro kommun varje år ut ett pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som utmärker sig i sitt pedagogiska uppdrag och genom detta bidrar till ökad måluppfyllelse.

- För Utbildningsnämnden är det viktigt att uppmärksamma de goda pedagogiska insatser som görs i kommunen. Vi vet det finns många otroligt skickliga pedagoger i kommunens förskolor och grundskolor och vi hoppas att många av dem lyfts fram och nomineras till årets pedagogiska pris, säger Paul Gustafsson (M), utbildningsnämndens ordförande

Priset omfattar samtliga kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor i Upplands-Bro kommun. Priset delas ut vid läsårets slut. Den totala prissumman är 30 000 kronor per år. En jury bedömer hur summan fördelas i de fall flera pristagare är aktuella för priset. Priset ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, till exempel kompetensutveckling.

 • - Duktiga pedagoger betyder så oerhört mycket för våra verksamheter och våra barn och elever. Att lyfta goda exempel och hylla våra pedagoger känns både roligt och viktigt. I dagens skoldebatt försvinner ofta det positiva i läraryrket vilket jag tycker är synd. Läraryrket är ett fantastiskt roligt yrke där man verkligen kan göra skillnad tillsammans, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

De nominerade pedagogerna bedöms utifrån det aktuella fokusområdet och följande kriterier:

 • Pedagogen skapar trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära.
 • Pedagogen utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barns/elevers lärande.
 • Pedagogen anpassar undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar.
 • Pedagogen skapar olika former av samarbete med barn/elever, kollegor eller annan personal.
 • Pedagogen bidrar genom detta arbete till ökad måluppfyllelse för barn/elever.

Nomineringar kan skickas in till och med den 31 mars 2021. Såväl du som har barn eller arbetar inom kommunala eller fristående förskolor och grundskolor kan nominera pedagoger eller arbetslag.
Här kan du nominera

Relaterade nyheter

 • 15 APR 2021
  Vill du komma till UBG för att besöka våra program och träffa elever och lärare? Kolla in nedanstående datum! OBS! Anmälan sker på mail. Barn och fritid Torsdag 22 april kl. 10.00 Torsdag 6 maj kl. 10.00 Anmälan: daniel.scheidegger@upplands-bro.se...
 • 15 APR 2021
  Under flera år har barnen som går på förskolan Ekhammar haft verksamhet i tillfälliga lokaler. På Utbildningsnämndens möte den 6 april beslutades att dessa lokaler ska avvecklas senast 2022-01-01 och barnen flytta till den nybyggda...
 • 1 APR 2021
  Huvudmannen har beslutat att fortsätta med delvis fjärrundervisning med en årskurs på skolan och två årskurser på distans efter påsklovet då smittspridningen ökat igen den senaste tiden. Vi har då valt att prioritera eleverna i årskurs...
Fråga oss
Upp