15FEB2021

M & M Caravane – säljer och servar husbilar och husvagnar

Fredagen den 12 februari besökte kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) företaget M & M Caravane i Bro, tillsammans med flera representanter för kommunen.

Fyra personer framför husbilar.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) tillsammans med företagets platschef Mikael Asp samt näringslivschef Marcus Nybom och näringslivsutvecklare Nassin Nyholm.

Mikael Asp, platschef för M & M Caravane i Bro, berättade om företaget och visade upp verksamheten för kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), politiska sekreteraren Marcus Sköld (M), näringslivschef Marcus Nybom samt näringslivsutvecklare Nassim Nyholm.

Kommunen genomför regelbundna företagsbesök. Syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelse för företagens villkor och förutsättningar.

Önskar du ett företagsbesök?

Kontakta näringslivsutvecklare Nassim Nyholm på e-post nassim.nyholm@upplands-bro.se

Relaterade nyheter

  • 12 APR 2021
    Besöksnäringen och restauranger har drabbats hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. Kommunfullmäktige har därför beslutat att slopa de årliga avgifterna för alkoholtillsyn, både för 2020 och 2021.
  • 9 APR 2021
    I maj 2021 tillträder Katarina Barter som näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Hon har lång erfarenhet av att driva egna företag, styrelsearbete och uppdrag i offentlig sektor. Hon kommer närmast från Solna stad där hon har haft...
  • 9 APR 2021
    Den 8 april samlades politiker, tjänstepersoner och lokala företag för en digital näringslivsträff. Dagen innehöll information om hur kommunen ska växa och utvecklas framöver, samt om arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi.
Fråga oss
Upp