15JAN2021

Take away-luncher för kommunens gymnasieelever – start 18 januari

Från och med 18 januari kan gymnasieelever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun hämta ut luncher på lokala restauranger, som kommunen bekostar. Syftet är att stötta det lokala näringslivet samtidigt som eleverna, som nu får fjärrundervisning, erbjuds näringsriktiga måltider.

Två matlådor i närbild.

Upplägget är i stort sett samma som våren 2020. Erbjudandet med take away-luncher gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun som får fjärrundervisning. Det spelar ingen roll vilken gymnasieskola eleven går på.

Beslutet togs 9 december 2020, genom ett ordförandebeslut i kommunstyrelsen.

– Restaurangbranschen har drabbats mycket hårt under pandemin. Branschen är en viktig del av det lokala näringslivet i stort eftersom ett bra utbud av restauranger även gynnar övrigt företagande och handel. Det handlar om människors arbeten. Samtidigt stöttar vi våra ungdomar som nu inte kan vara på plats i skolan, där de vanligtvis äter sin lunch, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Samtliga restauranger i kommunen har erbjudits möjlighet att delta, 17 stycken har anslutit sig. Tio i Kungsängen, sex i Bro och en i Brunna.

1000 elever

I Upplands-Bro kommun är runt 1000 gymnasieelever folkbokförda. Ungefär hälften går på Upplands-Bro-gymnasiet, resten går på andra skolor. Majoriteten får nu fjärrundervisning.

– Genom att erbjuda take away-luncher från restauranger och matställen i Upplands-Bro stöttas det lokala näringslivet i en svår tid samtidigt som eleverna kan fortsätta att erbjudas näringsrika måltider, säger Lisa Edwards (C), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Eleverna ska kunna börja hämta ut luncher från och med måndag 18 januari. Rekommendationen om fjärrundervisning gäller fram till den 24 januari, men kan komma att förlängas.

– Take away-luncherna uppskattades av såväl de anslutna restaurangerna som av många gymnasieelever våren 2020, då vi först genomförde denna satsning under en månads tid. Därför känns det glädjande att återigen erbjuda take away-luncher från de lokala restaurangerna till kommunens gymnasieelever, säger Marcus Nybom, näringslivschef.

UBG:s elever från andra kommuner

Upplands-Brogymnasiets elever som bor i andra kommuner kan inte ta del av erbjudandet. Däremot kommer UBG att ordna alternativa lösning för dessa elever.

– Vi vill lösa detta på bästa sätt för alla våra elever på UBG. Att eleverna äter ordentlig lunch ökar förutsättningarna för att klara skolarbetet, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef.

Relaterade nyheter

Upp