27NOV2020

Frågor om slam- eller fettömning? Nu ska du vända dig till kommunen

Från 1 december 2020 tar kommunen över kundtjänst för frågor om tömning av slam och fett.

Tankbil som tömmer brunn.

Den som vill beställa tömning av brunn, fettavskiljare eller enskilt avlopp ska från 1 december kontakta kommunen.

Tidigare har företaget Relita haft hand om kundtjänst samt skickat ut fakturor till kunderna, åt kommunen. Från månadsskiftet blir det alltså kommunen som tar över detta.

En fördel är att kommunen på så sätt får en bättre helhetsbild över kunderna, vilka som har fått tömt brunnar och avlopp och var det finns behov av tömning.

För kunderna innebär det färre fakturor då tömningen från och med nu hamnar på VA- och avfallsfakturan från kommunen.

Har du frågor eller vill beställa tömning av brunn eller enskilt avlopp?

Vänd dig till Kontaktcenter VA & avfall

Telefon: 08-581 690 00 (menyval 6).

Öppet: måndag-torsdag 9:00-16:30, fredagar 9:00-15:00

E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jour

För beställning av akuttömning kvällar och helger hänvisas fortsatt till Relitas jour.
Telefon: 0771 - 103 500.

Relaterade nyheter

  • 30 DEC 2020
    På nyårsafton får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
  • 22 DEC 2020
    Norrvattens huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna är nu i full drift. Den sista delen i projektet, en tryckstegringsstation, är klar. Det innebär en säkrare vattenleverans till båda kommunerna.
  • 16 NOV 2020
    Nu har arbetet med att utveckla Tibbleviken som rekreationsområde påbörjats. Nyligen rensades det norra strandområdet på vass och nu anläggs grusade gångvägar för att förbättra tillgängligheten för allmänheten.
Upp