21SEP2020

MIA-vidare invigt i Upplands-Bro – ska stötta invånare på vägen till arbete

I förra veckan firades att projektet MIA-vidare nu startar i Upplands-Bro kommun. MIA står för Mobilisering Inför Arbete och handlar om att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få ett effektivt och samordnat stöd på vägen till jobb, utbildning eller arbetsträning.

Gruppbild på sju personer.

Jan Karlsson, ordförande för samordningsförbundet Sundbybergs stad, Anna Lexelius, förbundschef för samordningsförbundet Östra Södertörn, Annika Falk, projektchef MIA-vidare, Catarina Örtengren, förbundschef samordningsförbundet Sundbybergs stad, Carl-Fredrik Wincent, t.f. avdelningschef, Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad i Upplands-Bro kommun, Magdalena Hesnel, t.f. arbetsmarknadschef och Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun.

Sedan 1 september ingår Upplands-Bro kommun i MIA-vidare, ett projekt där kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården inom region Stockholm. Syftet är att gemensamt stötta personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden på deras väg till arbete, utbildning eller arbetsträning.

Deltagare som har stått utanför arbetsmarknaden under lång tid har ofta kontakt med flera olika myndigheter, något som kan vara svårt att hantera efter exempelvis en lång sjukskrivning.

– Genom MIA-vidare har vi myndighetsgemensamma team som samordnar insatserna. Deltagarna får en kontaktperson som jobbar med helheten och fungerar som ett stöd mellan olika myndigheter, vilket gynnar individen, säger Magdalena Hesnel, tillförordnad arbetsmarknadschef.

– Det här ger våra invånare tillgång till effektiva och rättighetsbaserade system som innebär att man ser helheten kring varje individ. Att var och en stöttas på ett hållbart sätt på sin väg mot arbetsmarknaden, säger Lisa Edwards (C), ordförande i Gymnsasie- och arbetslivsnämnden.

MIA-vidare är ett regionalt projekt som drivs av Samordningsförbundet östra Södertörn. 22 Stockholmskommuner ingår och är indelade i olika delprojekt.

Projektet pågår till december 2022 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Relaterade nyheter

  • 26 OKT 2020
    Du som är elev på UBG är välkommen till skolan även under lovet! Elevcoacherna finns på plats hela veckan kl 10-16 och erbjuder läxhjälp, men håller även sporthallen och gymmet öppet för dig som vill komma och träna eller bara umgås....
  • 7 OKT 2020
    Varje år delar Gymnasie- och arbetslivsnämnden ut kvalitetspriset för att uppmuntra god kvalitet och utveckling inom verksamheter. I år stod Transportarbetslaget på Upplands-Brogymnasiet som vinnare av priset, som förutom äran, utgörs...
  • 9 SEP 2020
    I projektet Solelever har skolklasser från Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner lärt sig om solenergi. Det är ett samarbete med kommunernas energi- och klimatrådgivning och Naturskyddsföreningen. Nu har erfarenheterna samlats i...
Upp