21SEP2020

MIA-vidare invigt i Upplands-Bro – ska stötta invånare på vägen till arbete

I förra veckan firades att projektet MIA-vidare nu startar i Upplands-Bro kommun. MIA står för Mobilisering Inför Arbete och handlar om att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få ett effektivt och samordnat stöd på vägen till jobb, utbildning eller arbetsträning.

Gruppbild på sju personer.

Jan Karlsson, ordförande för samordningsförbundet Sundbybergs stad, Anna Lexelius, förbundschef för samordningsförbundet Östra Södertörn, Annika Falk, projektchef MIA-vidare, Catarina Örtengren, förbundschef samordningsförbundet Sundbybergs stad, Carl-Fredrik Wincent, t.f. avdelningschef, Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad i Upplands-Bro kommun, Magdalena Hesnel, t.f. arbetsmarknadschef och Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun.

Sedan 1 september ingår Upplands-Bro kommun i MIA-vidare, ett projekt där kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården inom region Stockholm. Syftet är att gemensamt stötta personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden på deras väg till arbete, utbildning eller arbetsträning.

Deltagare som har stått utanför arbetsmarknaden under lång tid har ofta kontakt med flera olika myndigheter, något som kan vara svårt att hantera efter exempelvis en lång sjukskrivning.

– Genom MIA-vidare har vi myndighetsgemensamma team som samordnar insatserna. Deltagarna får en kontaktperson som jobbar med helheten och fungerar som ett stöd mellan olika myndigheter, vilket gynnar individen, säger Magdalena Hesnel, tillförordnad arbetsmarknadschef.

– Det här ger våra invånare tillgång till effektiva och rättighetsbaserade system som innebär att man ser helheten kring varje individ. Att var och en stöttas på ett hållbart sätt på sin väg mot arbetsmarknaden, säger Lisa Edwards (C), ordförande i Gymnsasie- och arbetslivsnämnden.

MIA-vidare är ett regionalt projekt som drivs av Samordningsförbundet östra Södertörn. 22 Stockholmskommuner ingår och är indelade i olika delprojekt.

Projektet pågår till december 2022 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Relaterade nyheter

  • 15 APR 2021
      Vill du komma till UBG för att besöka våra program och träffa elever och lärare? Kolla in nedanstående datum! OBS! Anmälan sker på mail. Barn och fritid Torsdag 22 april kl. 10.00 Torsdag 6 maj kl. 10.00 Anmälan: daniel.scheidegger@upplands-bro.se...
  • 15 APR 2021
    Under flera år har barnen som går på förskolan Ekhammar haft verksamhet i tillfälliga lokaler. På Utbildningsnämndens möte den 6 april beslutades att dessa lokaler ska avvecklas senast 2022-01-01 och barnen flytta till den nybyggda...
  • 1 APR 2021
    Huvudmannen har beslutat att fortsätta med delvis fjärrundervisning med en årskurs på skolan och två årskurser på distans efter påsklovet då smittspridningen ökat igen den senaste tiden. Vi har då valt att prioritera eleverna i årskurs...
Fråga oss
Upp