17SEP2020

Polisens trygghetsmätning bekräftar: viktigt med fortsatt arbete för ökad trygghet

Stockholmspolisen har för första gången genomfört en trygghetsundersökning i samtliga kommuner i polisregion Stockholm. Resultaten från Upplands-Bro bekräftar den bild kommunen redan har och stärker oss i vårt långsiktiga arbete för att alla invånare ska känna sig trygga.

Bild på kommunshusets fasad i Kungsängen.

Frågorna i undersökningen handlar om eventuella problem som man ser i sitt bostadsområde, om man har varit utsatt för brott under det senaste året, om man känner oro för att utsättas för brott och om man känner sig trygg på kvällarna i området där man bor.

Resultatet är färskt och har ännu inte analyserats färdigt. Någon sammanställd jämförelse mellan de olika kommunerna finns ännu inte. Däremot går det att ser hur man svarat i varje enskild kommun. För Upplands-Bros del är svaren uppdelade i geografiska områden: Kungsängen-Tibble, Bro och Brunna.

I de flesta frågor uppvisar Upplands-Bro siffror som liknar övriga kommuner i norra Stockholm (Polisområde Stockholm nord). En sak som sticker ut är att över hälften i samtliga kommundelar tycker att moped- och motorcykeltrafik på gång- och cykelvägar är ett problem, något som både kommunen och lokalpolisen arbetar aktivt mot sedan i våras.

Trygghet prioriterad fråga

En annan sak är att oron för att utsättas för brott, alltså känslan av otrygghet, är större i Upplands-Bro än genomsnittet i polisregionen. Det område där den upplevda otryggheten är störst är Bro.

– Det här bekräftar den bild vi har och som tidigare framkommit i andra undersökningar. Trygghet är en prioriterad fråga för oss och vi har bara det senaste året vidtagit flera åtgärder. Bland annat har vi öppnat Trygghetscenter i Bro, det pågår ett arbete för att få upp fler bevakningskameror och vi har stärkt det förebyggande arbetet riktat till unga. Vi kommer att fortsätta jobba för att invånarna i hela kommunen ska känna sig trygga i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Samverkan är nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete, både internt och externt. Vi arbetar bland annat tillsammans med polisen för att komma till rätta med de utmaningar vi ser i kommunen, till exempel genom årliga samverkansöverenskommelser, säger Ida Texell, kommundirektör.

Undersökningen har gjorts i polisregion Stockholms 27 kommuner, vilket är kommunerna i Stockholms län samt Gotland. Personer som deltagit är folkbokförda i området i åldern 16–84 år. Svarsfrekvensen är 65 procent. Undersökningen gjordes våren 2020.

I Upplands-Bro har 602 personer svarat på enkäten.

Här, på polisens hemsida, kan du läsa mer om trygghetsundersökningen.

Relaterade nyheter

  • 25 NOV 2021
    Fredag 26 november tänder kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos julbelysningen på torgen i Kungsängen och i Bro. Kom förbi, ta en glögg, kaffe eller juice, mingla och njut av samvaro och julmusik.
  • 21 NOV 2021
    Nu tändas tusen juleljus… Fredag 26 november tänder kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos julbelysningen på torgen i Kungsängen och i Bro. Kom förbi, ta en glögg, kaffe eller juice, mingla och njut av samvaro och julmusik.
  • 12 NOV 2021
    Arbetet med översyn och rustning av gång- och cykelvägar pågår för fullt i Upplands-Bro kommun. Sedan 2019 har en rad insatser skett, både för nya gång- och cykelvägar samt nya busshållplatser.
Upp