14SEP2020

Tyck till om detaljplanen för del av centrala Brunna!

Detaljplanen för Viby 19:3 (området kring gamla Coop i Brunna) är nu ute på samråd fram till 14 oktober. För den som vill lämna synpunkter går det att anmäla sig till öppet hus den 29 september, eller skicka synpunkterna skriftligen till kommunen.

Visionsbild från Viby skapad av Arkitema Architects

Visionsbild från Viby skapad av Arkitema Architects

Detaljplanen för Viby syftar till att utveckla området norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Området utreds för en blandad bebyggelse.

Om planen blir godkänd i sin nuvarande utformning möjliggörs bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus i centrala Brunna.

Det planeras också för en grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns återskapas.

Relaterade nyheter

  • 19 NOV 2021
    Representanter för kommunen besökte E.ON:s nya anläggning på Högbytorp i Bro. Ett intressant studiebesök om hur avfall används som resurs och återvinns till material och energi.
  • 12 NOV 2021
    450 bostäder, en förskola, torg och park. I centrala Kungsängen växer området runt Ringvägen fram. Nu pågår arbetet med själva vägen som ska omvandlas till ett gångfartsområde med körsbärsblom och 100 parkeringsplatser.
  • 11 NOV 2021
    För att tålmodigt och frekvent skapa förbättringar inom kommunen, som gynnar både människor och miljö, får Johan Björklind Möllegård, kommunekolog, 2020 års interna miljöstipendium. Han tog emot priset på onsdagens möte i kommunf...
Upp