2JUL2020

Pettersbergsvägen öppnar

På måndag 6 juli öppnas Pettersbergsvägen under E18 för trafik. Initialt tillåts enbart personbilar samt gång- och cykeltrafikanter.

Pettersbergsvägen tunnel under E18

Pettersbergsvägens tunnel under E18

Pettersbergsvägen länkar samman Brunna med Tibble i Kungsängen. Den förenklar möjligheten att ta sig mellan handelsområdena norr och söder om E18. Fram tills nu har vägen varit avstängd, men på måndag 6 juli släpps trafiken på.

Inledningsvis öppnar kommunen Pettersbergsvägen enbart för personbilar, men gång- och cykelbanan för oskyddade trafikanter kommer också att tas i bruk.

Bussar och tungtrafik får inte köra genom tunnel i dagsläget. Kommunen och Trafikförvaltning (SL) undersöker när det kan bli möjligt. Information kring detta kommer att finnas på kommunens hemsida.

Relaterade nyheter

Upp