2JUL2020

Pettersbergsvägen öppnar

På måndag 6 juli öppnas Pettersbergsvägen under E18 för trafik. Initialt tillåts enbart personbilar samt gång- och cykeltrafikanter.

Pettersbergsvägen tunnel under E18

Pettersbergsvägens tunnel under E18

Pettersbergsvägen länkar samman Brunna med Tibble i Kungsängen. Den förenklar möjligheten att ta sig mellan handelsområdena norr och söder om E18. Fram tills nu har vägen varit avstängd, men på måndag 6 juli släpps trafiken på.

Inledningsvis öppnar kommunen Pettersbergsvägen enbart för personbilar, men gång- och cykelbanan för oskyddade trafikanter kommer också att tas i bruk.

Bussar och tungtrafik får inte köra genom tunnel i dagsläget. Kommunen och Trafikförvaltning (SL) undersöker när det kan bli möjligt. Information kring detta kommer att finnas på kommunens hemsida.

Relaterade nyheter

  • 19 APR 2021
    Den 21 april ordnas en trygghetsvandring i Bro. På grund av restriktionerna kan kommunen inte bjuda in allmänheten att delta som vanligt, men alla som vill är välkomna att mejla in synpunkter.
  • 1 FEB 2021
    Kommunen har bytt ut lamporna som sitter på skyltarna vid en del övergångsställen. De finns för att bilister ska uppmärksamma fotgängare som är på väg att korsa deras väg. Lamporna styrs numer av fotgängarna själva. Så ska du gå över...
  • 7 OKT 2020
    I oktober börjar de första fyrfackskärlen att ställas ut till fritidshus i Upplands-Bro, från november även till villahushållen. Samtidigt byter kommunen avfallsentreprenör vilket innebär nya tömningsdagar för invånarna. Dem håller...
Fråga oss
Upp