9JUN2020

Fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro går ut på samråd

Ett förslag på fördjupade översiktsplaner för kommunens båda tätorter går idag, tisdag 9 juni 2020, ut på samråd. De handlar om hur Kungsängen och Bro ska utvecklas på lång sikt – och nu kan den som vill lämna sina synpunkter och tycka till om förslaget.

Två bilder i en. Övre halvan är en översiktsbild av centrala Kungsängen. Nedre en bild av Bro centrum.

Nu går fördjupade översiktsplaner för Kungsängen (övre) och Bro (nedre) ut på samråd.

De fördjupade översiktsplanerna zoomar in på kommunens tätorter: Kungsängen och Bro, där många människor bor och rör sig. Planerna lyfter förslag på hur väg- , gång- och cykelnätet ska utvecklas, var man kan förtäta med bostäder, och hur kommunen kan rustas för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.

I förslaget har man tittat särskilt på hur Bro centrum och Kungsängens centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, hur stationsområdena kan utvecklas och hur de kan bli roligare och enklare att orientera sig i för barn.

– Upplands-Bro behöver utvecklas i takt med att kommunen växer. Nu hoppas vi att många tar del av förslaget och skickar in sina tankar och synpunkter. Tillsammans planerar vi nu för framtidens Kungsängen och Bro, säger Jan Stefanson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har pågått i över två och ett halvt år.

– Det är ett gediget förslag som många duktiga medarbetare har bidragit till. Nu blir det spännande att se hur det tas emot av invånarna, vi hoppas att många skickar in synpunkter och är med och påverkar den fortsatta processen, säger Linda Edgren, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Samrådstiden sträcker sig till den 25 september 2020.

 Läs mer

Tyck till! Senast den 25 september måste du skicka in dina synpunkter på förslaget till kommunen.

Här kan du läsa mer om förslaget. Du hittar även information om hur du gör för att skicka in synpunkter.

Relaterade nyheter

  • 28 JUL 2020
    På måndagen inleddes fas två av ett unikt projekt vid Örnässjön i Kungsängen. Med hjälp av en specialbyggd fräsmaskin ska strandängarna återställas på den norra och västra sidan av sjön och därmed säkra den biologiska mångfalden.
  • 16 JUN 2020
    I Stockholms län går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten....
  • 29 APR 2020
    Med start vecka 18 kommer det utföras justeringar i avstängningarna på Granhammarsvägen för att få ett bättre flyt i trafiken, främst till och från Brunna. – Den första lösningen av trafikomledningen var inte bra. Därför görs den...
Upp