12MAJ2020

Är du preppad? Krisberedskapsveckan 11-17 maj

Varje år genomförs den nationella informationskampanjen Krisberedskapsveckan leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Årets kampanj genomförs 11–17 maj.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som gavs ut av MSB 2018.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som gavs ut av MSB 2018. Foto: Most Photos

Krisinformation.se - all viktig information samlad på en plats

Vid en kris är det viktigt att du vet var du ska kunna hitta bekräftad information snabbt. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Relaterade nyheter

Upp