5MAJ2020

Dags att anmäla till sommarsimskola

Upplands-Bro kommun bjuder liksom tidigare år barn och ungdomar till sommarsimskola i Bro simhall. I år prioriteras barn födda år 2007–2013.

Barn i simbassäng

Simskolan hålls vardagar 15 juni - 26 juni, förutom midsommarafton. Nio lektionstillfällen á 45 minuter är schemalagda mellan 8.45-14.30 beroende på grupptillhörighet.

Sista anmälningsdag är den 1 juni. Anmälning är bindande efter att du accepterat den grupp du tilldelats i kommande kallelse.

Avgiften för barn som deltar är 690 kronor. Avgiften betalas till simhallens reception och ska vara simhallen tillhanda senast den 12 juni. Vid utebliven betalning går platsen vidare till nästa barn i kön.

Vi följer utvecklingen av Corona och planerar i linje med myndigheternas råd. Om ändringar i planen för sommarsimskola 2020 behöver göras kommer du som har skickat in en anmälan att informeras.

Relaterade nyheter

Upp