30MAR2020

Tibbledammen rensas på sediment

Nu inleds arbetet med att rensa Tibbledammen från sediment. Sedimentet måste avlägsnas för att behålla dammens reningsfunktion.

Tibbledammen.


Flytande ponton

Arbete inleds under vecka 13 och förväntas avslutas vecka 30.

Reningsarbetet utförs av en ponton med sugslang som flyter på vattenytan. Arbetet förväntas inte störa närboende.

Varför finns dammen?

Tibbledammen är en dagvattendamm. När dagvatten kommer i kontakt med olika ytor som vägar, tak, gårdar med mera blir det förorenat. Dammen hindrar föroreningarna från att rinna direkt ut i kommunens vattendrag och vidare till Mälaren.

Dagvatten

Relaterade nyheter

  • 27 OKT 2021
    De senaste två åren har Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter sammanlagt, minskat sin energiförbrukning med 5%. Råbystigen är ett exempel på de fastigheter där man ser den största skillnaden.
  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
Upp