10MAR2020

Upplands-Bro kommuns vuxenutbildning inleder samarbete med Håbo kommun

Från och med sommaren 2020 inleder Upplands-Bro kommun ett samarbete med Håbo kommun med syftet att stärka vuxenutbildningen i kommunen och närområdet. Samarbetet innebär att utbildningsplatser i Upplands-Bro kommun framöver också kommer att finnas tillgängliga för invånare i Håbo kommun.

Det nya samverkansavtalet träder i kraft den 1 juli 2020.

 • Samverkansavtalet som kommer att gälla från och med den 1 juli 2020 omfattar följande utbildningar:
 • Svenska för invandrare
 • Kurser på grundläggande nivå
 • Teoretiska kurser på gymnasial nivå

Det här avtalet är ett uttryck för betydelsen av samverkan inom regionen och som kommer att utveckla både kvalitet och service till invånarna i båda våra kommuner. Genom sådan samverkan skapar vi framgång både för regionen och individen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun.

Pedagogisk kvalitet

Samarbetet stärker långsiktigheten och den ekonomiska basen för kommunens vuxenutbildning. Även den pedagogiska kvaliteten stärks när utbildningsgrupperna fylls upp.

Detta samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo säkerställer långsiktighet, kvalitet och valfrihet inom vuxenutbildningen för invånarna i båda våra kommuner, säger Lisa Edwards (C), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden, Upplands-Bro kommun.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och ta fram detta samarbetsavtal med Håbo kommun. Vår verksamhet berikas av olika aktörer och nu kommer fler få tillgång till kvalitativ utbildning som leder till anställning och självförsörjande. Vuxenutbildning är en större skolform än hela gymnasieskolan och ger individer möjlighet att integrera sig på den svenska arbetsmarknaden, karriärväxla samt komplettera en ofullständig skolgång, säger Carl-Fredrik Wincent, tf. avdelningschef, Centrum Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (CVA).

Relaterade nyheter

 • 15 APR 2021
    Vill du komma till UBG för att besöka våra program och träffa elever och lärare? Kolla in nedanstående datum! OBS! Anmälan sker på mail. Barn och fritid Torsdag 22 april kl. 10.00 Torsdag 6 maj kl. 10.00 Anmälan: daniel.scheidegger@upplands-bro.se...
 • 15 APR 2021
  Under flera år har barnen som går på förskolan Ekhammar haft verksamhet i tillfälliga lokaler. På Utbildningsnämndens möte den 6 april beslutades att dessa lokaler ska avvecklas senast 2022-01-01 och barnen flytta till den nybyggda...
 • 1 APR 2021
  Huvudmannen har beslutat att fortsätta med delvis fjärrundervisning med en årskurs på skolan och två årskurser på distans efter påsklovet då smittspridningen ökat igen den senaste tiden. Vi har då valt att prioritera eleverna i årskurs...
Fråga oss
Upp