14OKT2019

Extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde den 16 oktober

Med anledning av att två ärenden återremitterades av kommunfullmäktige vid kommunfullmäktigesammanträdet onsdagen den 9 oktober, kallar kommunfullmäktiges ordförande till ett extrainsatt sammanträde, där ärendena kommer att behandlas på nytt.

Extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde den 16 oktober.

Sammanträdet föregås av ett kommunstyrelsesammanträde samma dag. Kommunfullmäktigesammanträdet är öppet för allmänheten.

Kommunfullmäktigesammanträde 16 oktober

Datum: 16 oktober
Tid:
18.30
Plats:
Gästgiveriet, i kommunhuset i Kungsängen (ingång huvudentrén)

Här hittar du kallelsen till sammanträdet den 16 oktober

Relaterade nyheter

Upp