14JUN2019

Feststämning när förskolan Blommans lokaler invigdes

Förskolan Blomman i Bro har byggts ut för att täcka de volymökningar som finns och kommer att finnas på sikt. Med sång och goda tilltugg invigdes de nya lokalerna. I stället för traditionell bandklippning fick barnen knyta ihop två band, som symbol för föreningen mellan den nya och äldre delen.

Händer som knyter ihop två blågula band.

Barnen fick knyta ihop två band, som symbol för hur förskolans nya avdelning förenats med den äldre. Foto: Martin Vind Zettersten

Utöver tillbyggnaden har förskolegården fått en ny del, speciellt anpassad för de allra yngsta barnen, med bland annat en spännande vattentrappa som barnen kan utforska. Förskolechef Åsa Stefanson kan också glädjas över att bygget har gått relativt snabbt.

– Vi hade en byggtid, från första spadtaget till att vi kunde lämna över nycklarna, på fem månader och 17 dagar, konstaterar Harry Kuusiniemi, byggprojektledare på Upplands-Bro Kommunfastigheter.

Kaj Bergenhill (M) gratulerade alla i sitt tal

I sitt invigningstal berättar utbildningsnämndens ordförande Kaj Bergenhill (M) att planerna på att ta fram en ny avdelning på Blomman började redan 2014.

– Så det är jättehärligt att se att den äntligen är på plats. Den behövs ju verkligen. Nu ökar vi från 80 till 120 barn och behovet av barnplatser är väldigt stort, så jag får väl säga: Grattis till oss alla att det är klart, säger Kaj Bergenhill (M).

Kvinna och man som ler.

Förskolornas verksamhetschef Marie Lindvall Wahlberg och utbildningsnämndens ordförande Kaj Bergenhill (M) lyssnar på barnens sång.

Kvinna med barn i famnen.

Både barn och föräldrar deltog i invigningen.

Man som talar i en mikrofon.

Utbildningschef Kaj Söder lämnade över ett presentkort på 5000 kronor till nya leksaker till förskolan.

Kvinna som talar i mikrofon.

Förskolechef Åsa Stefanson hälsade alla välkomna.

Glad man framför bord med mat.

Förskolekocken Hassan Khalil hade ordnat mumsiga tilltugg.

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2019
    När sammanställningen över meritvärden 2019 gjorts ses en kraftig ökning i Upplands-Bro kommuns skolor. Meritvärde för 2019 ligger på 245,8 vilket är en ökning från 235,6 år 2018. Två av tre av de kommunala skolorna ökar meritvärdet...
  • 13 JUN 2019
    Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett pedagogiskt pris till en eller flera verksamheter som särskilt utmärkt sig inom ett förutbestämt fokusområde, som i år är det språkutvecklande arbetssättet. Vinnare av 2019 års pedagogiska...
  • 4 JUN 2019
    Under våren startade föräldraskapsprogrammet Trygghetscirkeln, med samtalsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 0–6 år. Samtalsledarna vittnar om en varm stämning i gruppen, med ett öppet och generöst klimat. Nu hoppas de att fler...